Huvudentreprenörsansvar ska tvinga fram en upprensning i byggindustrin. ”Vi ser det här som ett riktigt genombrott”, säger Byggnads Torbjörn Hagelin.

En storstrejk kunde på måndagskvällen avvärjas. Då sa Byggnads ja till det bud medlarna lagt – ett bud som Sveriges Byggindustrier (BI) tidigare under dagen sagt ja till.

En av de stora nyheterna var att ett huvudentreprenörsansvar nu ska skrivas in i avtalet. Det innebär att de företag som anlitar underentreprenörer i framtiden kommer att hållas ansvariga för villkoren längre ned i kedjan – även om det ännu inte är klart hur ansvaret ska utkrävas.
– Vi ser det här som ett riktigt genombrott. Våra arbetsplatser ser ut som vilda västern och det är de människor som befinner sig längst ner på entreprenörskedjan som blir drabbade, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Mycket arbete och förhandlingar mellan parterna återstår nu för att verkligen få in huvudentreprenörsansvaret i avtalet. Frågan om att huvudentreprenörerna ska ta ansvar för arbetsvillkor hos underentreprenörer har länge väckt ont blod från arbetsgivarsidan. Men det har varit en minst lika stor käpphäst för facket. Flera uppmärksammade fall i media har också visat på skattefusk och utnyttjade arbetare i de långa underentreprenörskedjorna.
– Vi vill ha ordning och reda på våra arbetsplatser. Huvudentreprenörerna måste ta ansvar. Det är inte små eller medelstora företag som skapar de här entreprenörskedjorna, utan det är de stora företagen, säger Torbjörn Hagelin.

Nu ska en arbetsgrupp med representanter från fack- och arbetsgivarsida utses. Gruppens uppgift är att hitta ett gemensamt svar på hur huvudentreprenörens ansvar ska regleras. Till i februari ska arbetet vara klart för att skrivas in i avtalet.
– Det som är tyngden i det vad vi nu har kommit fram till är att Byggnads och BI förklarar sin gemensamma avsikt att tillsammans ta fram kompletterande bestämmelser i vårt avtal. Det krävs för att rätta till de avarter som finns i branschen, säger Torbjörn Hagelin.

Byggnads menar att det finns inspiration att hämta från övriga Europa:
– I Norge finns det ett ”solidaransvar” där huvudentreprenören är ansvarig för underentreprenörskedjan när det gäller löner och anställningsvillkor. I Finland finns ett beställaransvar.

– De stora bolag som finns både i Sverige och Norge prisar på den norska sidan gränsen att ansvar läggs på huvudentreprenören eftersom man menar att det blir en självsanering i branschen. Men företagsföreträdare för samma bolag i Sverige avvisar det här kallt. Det är en ren och skär ovilja att få ordning på underentreprenörskedjorna, säger Torbjörn Hagelin.

Vad händer om ni inte kommer överens?
– Är det så att vi inte kommer fram med något förslag har vi rätt att säga upp förslaget nästa år. Om någondera av parterna i samband med att huvudrapporten släpps inte anser att resultatet är tillfredställande har denna part rätt att säga upp huvudavtalet med en uppsägningstid på en månad, säger Torbjörn Hagelin.