Utlåtande från Försäkringskassan. Bild: Dagens Arena.

SJUKFÖRSÄKRINGAR Helena Lundqvist är sjukskriven sedan 2005 på grund av smärta till följd av en godkänd arbetsskada. Men i december fick hon plötsligt beskedet att pengarna drogs in som följd av Försäkringskassans nya rutiner. 

Den nya rutinen, som gäller sedan 1 november, gör att den som varit sjukskriven kan bli helt utan ersättning under tiden som en ny utredning om rätt till sjukpenning pågår. Om det antas vara sannolikt att rätten till sjukpenning kommer att bestå kan man dock få behålla den under utredningen genom ett interimistiskt (tillfälligt) beslut. Det ansågs 52-åriga Helena inte ha rätt till.

– Jag lever nu på lånade pengar från min dotter, säger Helena Lundqvist, som hörde av sig till Dagens Arena efter att ha läst vår artikel om den nya handläggningsrutinen.

Det var den 27 december som Helena upptäckte att hon inte fått några pengar sedan hon lämnat in ett nytt läkarintyg den 14 december.

– Jag ringde till Försäkringskassan och fick då reda på att det inte finns något som talar för att jag har rätt till den interimistiska sjukpenningen och att jag tidigast kunde få komma på utredning i april, säger hon.

Anledningen till att Helena Lundqvist hamnade i den här situationen är att Försäkringskassan i maj förra året begärde in kompletteringar av de läkarintyg hon lämnat in under de senaste två åren, och som kommer från en läkare på en klinik för smärtbehandling.

– Jag vet inte om det var ren rutin, eller något annat. Jag har ju haft intygen i två år från samma läkare, men nu ville handläggaren att det skulle vara tydligare beskrivet vad mina problem och min diagnos berodde på.

Hennes läkare lämnade intyg om att hon inte har någon arbetsförmåga, och Helena såg på eget initiativ till att få gjort en arbetsförmågebedömning som också kom fram till att hon hade för mycket smärta för att kunna arbeta. Dagens Arena har tagit del av intygen. Dessutom skickade Helena in intyg på sin sjukdom från ytterligare två läkare. Men Försäkringskassan ville att hon skulle bli bedömd genom en försäkringsmedicinsk utredning inom myndigheten, som består av olika professioner som läkare och psykolog. Den här utredningen har Helena nu väntat på sedan juli, säger hon.

Försäkringsmedicinska rådgivare, som finns till för att stötta handläggarna, har ändå gjort vissa invändningar när det gäller Helenas fall. Dessa har Helena Lundqvists smärtläkare besvarat skriftligt den 24 januari. Läkaren förkastar vissa av invändningarna som omöjliga att bemöta eftersom rådgivaren, enligt läkarens bedömning, saknar kunskap om Helenas diagnos och dess effekter, och »eftersom det är tyckanden utan vetenskaplig grund«. Den andra utredarens invändningar bemöter läkaren utförligt, och kommer fram till samma slutsats som tidigare; Helena Lundqvists diagnos är svårbehandlad och de rehabiliterings- och smärtlindringsmetoder som har prövats har knappt haft någon effekt.

Förutom CRPS (Complex regional pain syndrome) har Helena Lundqvist allodyni på benet, vilket innebär att huden blir så känslig att hon inte tål beröring och kan ha svårt att använda kläder, enligt läkarens intyg. Smärtan gör också att hon får svårt att koncentrera sig.

– Jag har ständig smärta som triggas av rörelser, har svårt att stå, gå och sitta, och har rörelseinskränkningar. Smärtan triggas från facettleder, ländrygg, höftled och knä – allt på höger sida, och jag är beroende av kryckkäppar när jag står och går.

Helena säger att sedan hon fick beslutet om indragen sjukpenning från mitten av december, har handläggningen från Försäkringskassan gått väldigt långsamt. Till slut fick hon beskedet att det skulle ske ett möte med försäkringsmedicinsk utredning 15 februari, alltså efter två månader utan ersättning.

Sedan Helena Lundqvist läst Dagens Arenas artikel om Försäkringskassans nya handläggningsrutin, ringde hon dock upp myndigheten igen. Två dagar senare, på torsdagen fick hon besked om att hennes rätt till sjukpenning sedan 14 december ska omprövas, och eftersom det är ett interimistiskt beslut ska det få förtur. Väntetiden för omprövningar kan annars vara så lång som 25 veckor just nu, något Dagens Arena nyligen rapporterade om.

Ifrågasättandet av Helenas arbetsförmåga och rätt till sjukpenning har fått henne att fatta beslutet att så småningom ansöka om sjukersättning – om hon får förlängd sjukpenning beviljad nu i vår. Det nuvarande läkarintyget räcker till mitten av mars, och då ska hennes rätt till sjukpenning omprövas.

– Sjukersättningen ger mindre pengar än sjukpenning, men man slipper pressen och oron hela tiden, säger Helena Lundqvist.

Eftersom hennes skada är erkänd som en arbetsskada skulle hon kanske kunna få beviljat livränta även med sjukersättning, och då skulle hon få samma ersättningsnivå som hon har med sjukpenning.

–  Självklart ska de ha rätt att ifrågasätta om folk har rätt till sjukpenning, men det ska vara på rätt sätt och inte utan grund. Nu verkar Försäkringskassan ha misstanken att alla ljuger och vill gå hemma för att det är så bekvämt, säger Helena Lundqvist.