FOTO: press Göteborgs hamn/ Vänsterpartiet Göteborg

HAMNKONFLIKTEN Vänsterpartiet Göteborgs samlar in pengar till de lockoutade hamnarbetarna i Göteborgs containerhamn. Ali Esbati som företräder V i arbetsmarknadsfrågor är däremot mer försiktig med att ta ställning

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM-terminals har de senaste månaderna trappats upp ordentligt, sedan 19 maj är Göteborgs containerhamn stängd på helger och nätter. För att stödja de hamnarbetare som till följd av APM-terminals lockout, blivit utestängda från sina arbetsplatser har det startats en insamling bland vänsterpartister i Göteborg och partiets förtroendevalda har skänkt sina mötesarvoden för maj.

– Det har funnits problem i containerhamnen enda sedan APM tog över. När de valde att göra den här vårdslösa och extrema åtgärden ville vi helt enkelt hjälpa hamnarbetarna på ett praktiskt vis, säger Adriana Aires, ordförande för Vänsterpartiet i Göteborg.

Konflikten i Göteborgs hamn står inte bara mellan Hamnarbetarförbundet APM-terminals. Ett kollektivavtal finns redan på plats med fackförbundet Transport. Adriana Aires ser inte insamlingen som att partiet väljer sida i konflikten mellan fackföreningarna.

– Hamnarbetarförbundet organiserar 80 procent av arbetstagarna i containerhamnen och vi tycker det är viktigt att deras rättigheter respekteras. Det är inte första gången som det finns fler än en fackförening på arbetsplatsen och då viktigt att arbetsgivaren samverkar med alla.

Ali Esbati, riksdagsledamot för Västerpartiet, har tidigare debatterat konflikten i Göteborgs hamn. I samband med hamnkonflikten har regeringen valt att se över strejkrätten, något Esbati varit starkt kritisk mot. Han är däremot mer försiktig med att ta ställning för någon part i konflikten.

– Har man en konflikt är det viktigt att de parter som anser sig ha skäl att ta till konfliktåtgärder kan göra det. Jag har ingen lust att gå in i detalj i hur man sköter konflikten, där tror jag, utan att ha koll på alla detaljer, att det hjälper mer om man inte gör politiska uttalanden. Däremot har jag inget ont att säga om Vänsterpartiets engagemang i frågan, utan snarare tvärtom.

– Det är alltid så att när grupper av arbetstagare att beredda att ta till kollektiva åtgärder för att förbättra sin situation och för att slå vakt om sina rättigheter så stödjer Vänsterpartiet förstås det

Att ett politiskt parti stöttar en part i en konflikt mellan arbetsmarknadens parter är, enligt Ali Esbati, inget märkligt.

– Det viktigaste är att inte staten lägger sig i avtalsförhandlingar. Det betyder inte att ett parti inte kan ha åsikter om hur en arbetsgivarorganisation eller arbetstagarorganisation agerar i olika situationen. Det är en stor principiell skillnad menar jag.

Både Esbati och Aires är överens om att regeringens översyn av strejkrätten är problematisk.

– Vänsterpartiets position är att det inte ska bli några inskränkningar i strejkrätten. Det finns en uppenbar risk att man landar i en situation där det blir svårare att vidta stridsåtgärder så länge det finns ett avtal på plats, säger Esbati.

– Vi ser väldigt allvarligt på att socialdemokraterna signalerar att de vill inskränka arbetarnas rättigheter och med det här förslaget riskerar de slå undan fötterna på väldigt stora löntagargrupper.