Snöröjning på en stadsgata. En privatbil kör om en plogbil.
Av de underhållsuppgifter som Trafikverket upphandlar består hälften av vinterunderhåll. Foto: Pixabay

NYHET Varje år landar Trafikverkets nota för vägunderhåll i snitt 40 procent högre än vad som var avtalat, enligt en ny granskning från Riksrevisionen. En av anledningarna kan vara spekulativ prissättning.

– Granskningen gjordes efter indikationer på kostnadsökningar – men att det handlar om så här stora summor hade vi inte förväntat oss, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

En gång om året upphandlar Trafikverket drift- och basunderhåll för det statliga vägnätet för cirka 3,5 miljarder kronor, varav ungefär hälften går till snöröjning och annat vinterunderhåll. En granskning visar nu att den faktiska kostaden i genomsnitt överstiger den avtalade med 41 procent. Ser man på arbetsdelarna för sig blir snöröjningen i snitt 33 procent dyrare och övrigt underhåll hela 57 procent dyrare.

Att slutkostnaderna kan skilja så mycket förklaras bland annat av att arbetsuppgifterna består både av sådant som säkert ska utföras och av sådant som ska utföras vid behov. Trafikverkets upphandlingar blir då känsliga för så kallad obalanserad budgivning. Entreprenörerna får själva uppskatta hur mycket de behovsstyrda kostnaderna kommer att öka eller minska i förhållande till upphandlingsunderlaget. I praktiken har det betytt att de får skriva vilken summa som helst i sin offert, kan då sätta ett alldeles för lågt pris för att vara billigast, och därmed vinna upphandlingen.

– Det är inte otillåtet att göra så, men det ökar risken för att staten inte får så mycket underhåll som möjligt för pengarna, säger Erik Trollius, projektledare för granskningen i samma pressmeddelande.

Nu rekommenderar Riksrevisionen att Trafikverket bland annat förbättrar dokumentationen av det behovsstyrda arbete som utförs, så att man kan skapa tydligare underlag för framtida upphandlingar och bli av med onödig spekulativ prissättning.