Foto: Jessica Segerberg

En överenskommelse med allianspartierna är förmodligen regeringens främsta alternativ. Välfärd utan vinstintresse och andra V-uppgörelser blir först att ryka.

Efter Sverigedemokraternas besked att fälla regeringens budget blir Stefan Löfvens första steg förmodligen att skicka budgeten på återremittering och försöka nå en överenskommelse med allianspartierna.

Först att ryka blir med största sannolikhet de uppgörelser som regeringen har gjort med Vänsterpartiet, som exempelvis utredningen om en välfärd utan vinstintresse, ökat anslag till kvinnojourer och stora satsningar på äldreomsorgen.

– Alla uppgörelser som V står bakom kommer nog att försvinna. Men regeringen kommer att få kompromissa om många av sina förslag för att en överenskommelse ens ska vara möjlig, framförallt kring skattefrågor, säger Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet.

Andra tydliga profilfrågor som med största sannolikhet kommer att skapa mer liv än vad de redan gjort är till exempel Bromma flygplats och Förbifarten.