tobias svensson

“Ingen vågar röra köttet – det tycker jag är lite fegt.”

På tisdagen presenterade Jordbruksverket en ny rapport där de bland annat resonerar kring införandet av en koldioxidskatt i konsumentledet, en så kallad köttskatt. Verket föreslår inte att en sådan skatt omedelbart införs men menar att det är ett alternativ.
– Om det inte räcker med frivilliga åtaganden från konsumenterna, vi ser ju att köttkonsumtionen fortsätter att öka, så är köttskatt ett alternativ som ligger nära till hands, säger Sone Ekman som är utredare vid Jordbruksverket, till Sveriges Radios Ekot.

Centerpartiets partiledare, näringsminister Annie Lööf, gick dock omedelbart ut på twitter och sa ifrån.
”Köttskatt är ingen lösning. Viktigare då att vi väljer kött från glada kossor som betar gräs.” skriver hon på twitter.

Men inom oppositionen är motståndet mot en köttskatt betydligt mindre. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser det som en effektiv metod.
– Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet ser att ekonomiska styrmedel kan vara ett verktyg i miljöpolitiken. Det är rimligt att den som orsakar utsläpp betalar för det. Det gäller bensin och borde kunna gälla mat också, säger Helena Leander, klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Dagens Arena.

Vänsterpartiets Jens Holm tycker också att förslaget om köttskatt är intressant.
– Men då är är det extremt viktigt att alla intäkter stannar kvar inom livsmedelsbubblan så att intäkterna vi får används för att subventionera det vi borde äta mer av, till exempel baljväxter och grönsaker. På så sätt drabbas inte en vanlig medelsvensson. Det blir en form av skatteväxling, säger Holm till Dagens Arena.

Socialdemokraternas Matilda Ernkrans, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott är dock skeptisk till en köttskatt, inte minst för att det är svårt att få ett brett folkligt stöd för en sådan förändring.
– Det finns en rad åtgärder att arbeta med som känns klokare än att diskutera en köttskatt. Att införa en sådan skatt i bara Sverige känns uteslutet och på EU-nivå är det i praktiken mycket långt borta, säger hon och fortsätter:
– Vi behöver arbeta mer med aktiv upphandling. Jag gillar Göteborgs kommuns initiativ, där man bestämt sig för att allt kött som upphandlas ska vara ekologiskt men att man ska ha samma budget som tidigare. Då väljer man ett bättre kött, med mindre klimatpåverkan, och man gör det med samma budget som tidigare, vilket innebär att man serverar mindre kött eftersom ekologiskt kött är dyrare.

De tre rödgröna partierna är dock överens om att köttkonsumtionen måste minska. Och alla tre önskar att insatser görs på EU-nivå.
– På EU-nivå kan man titta på hur vi klarar att fasa ut subventionerna till köttindustrin. Klarar vi det har vi kommit en bra bit, säger Matilda Ernkrans till Dagens Arena.

– EU:s jordbrukspolitik behöver en total reform där man ger bönderna ersättning för den miljönytta de gör och upprätthåller biologisk mångfald snarare än det stödsystem man har i dag, säger Helena Leander (MP).

Jens Holm understryker dock att ekonomiska styrmedel är mycket effektiva och menar att vi måste acceptera att de ska gälla också köttets miljöpåverkan.
– Läget är akut. Vi ser att utsläppen bara ökar allt snabbare, vi går mot en temperaturhöjning i världen som är helt ohållbar. Då måste alla sektorer ta sitt ansvar, säger han och fortsätter:
– Ibland blir debatten lite märklig. Vi har relativt höga skatter på drivmedel, vi har trängselskatter, vi har punktskatter på tobak och alkohol: mycket av det vi vill att man ska göra lite mindre av beskattar vi redan i dag. Men köttet har ingen vågat röra och det tycker jag är lite fegt.

Socialdemokraternas Matilda Ernkrans menar att regeringen dessutom driver på i fel riktning.
– Vi har till skillnad från regeringen kvar skatten på handelsgödsel i vår budget, vilket är ett ekonomiskt styrmedel för minskad klimatpåverkan. Vi är också negativa till att regeringen skickar pengar rakt in i de privata slakterierna genom en sänkning av slakteriavgiften. Den är inte motiverad på något sätt. Det är ett indirekt stöd till köttbranschen.