Foto: Daniel Mott

I 85 procent av Sveriges kommuner råder ett underskott på hyresrätter. Men varken V eller FP vill se en byggpakt.

Det råder brist på hyresrätter i 85 procent av landets kommuner, vilket är en ökning jämfört med 2012. Det visar Boverkets årliga undersökning som släpptes tidigare i veckan. Och trots att en majoritet av de kommunerna med brist på hyresrätter planerar att bygga fler bostäder räknar man med ett fortsatt underskott.
– Men trots detta uppger 60 procent av kommunerna att de planerade bostäderna inte kommer att räcka till, säger Ulrika Bensköld, utredare på Boverket i ett pressmeddelande.

Framför allt uppges det vara brist på mindre lägenheter. Särskilt svårt är det för studenter, flyktingar och pensionärer. En del av problemet är att stora årskullar ska ut på bostadsmarknaden de närmaste åren, vilket har ökat efterfrågan på hyresrätter avsevärt, menar Boverket.

För att komma till rätta med bostadsbristen föreslår Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson i en intervju med Dagens Nyheter att en slags byggpakt ska upprättas.
– Bostadsbristen är en hämsko för tillväxten i hela Sverige.

– Det är nödvändigt att regeringen samlar alla aktörer i en byggpakt. Alla större offentliga och privata aktörer får redovisa hur många fler bostäder de skulle kunna bygga och vad som krävs för att de ska göra det. Man skulle kunna tänka sig att sätta upp ett mål för byggandet. Förra året byggdes totalt 20 000 lägenheter och det är historiskt lågt, säger hon.

Då Dagens Arena pratar med Folkpartiets bostadspolitiska talesperson Nina Lundström ställer hon sig skeptisk till Magdalena Anderssons förslag.
– Ytterst handlar det om vilka politiska åtgärder man vill vidta och vi anser att varje aktör ska ta sitt ansvar. Vi är lika bekymrade som Socialdemokraterna över den hämmande effekt på tillväxten bostadspolitiken får när den inte fungerar.

Nina Lundström menar i stället att alla aktörer separat bör ta sitt ansvar för att det byggs fler lägenheter.
– Den snabbaste vägen för att komma framåt är att varje aktör gör sin beskärda del. Vi jobbar i riksdagen för att se över de regler som sätter stopp för bostadsprojekt och som aktörerna i branschen har påtalat. Dessa regler handlar framför allt om bullerregleringar och om att detaljplaneprocesserna är för långa.

Amine Kakabaveh från Vänsterpartiet håller med Nina Lundström. Också hon anser att en byggpakt är en dålig idé.
– Vi behöver politisk handling, inte pakter och mer marknadsanpassning av bostadsmarknaden, så som när allmännyttan omvandlas. Vi har redan sett så kallade pakter på arbetsmarknaden och där har det ju inte gått så bra. Det som saknas är hyresrätter som är billiga och energisnåla.

Men även om både Nina Lundström och Amine Kakabaveh är skeptiska till jobbpakten går åsikterna isär kring hur man ska komma till rätta med bostadsbristen. Nina Lundström vill att marknaden ska bestämma storleken på nyproduktionen, medan Amineh Kakabaveh vill se politiska beslut.
– Vi är helt övertygade om att de befintliga bostäderna inte används optimalt. Allt som kommer i nyproduktion är på marginalen. Vi måste framför allt se till att de bostäder som redan finns kommer ut på marknaden och vad vi landar på för siffra beror på hur många lägenheter som kommer ut.

Vänsterpartiet anser att 40 000 bostäder per år bör byggas över en tioårsperiod. Och hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter.
– Bland annat Boverkets rapport visar att det råder en akut brist på hyresrätter i Sverige. Det är viktigt att vi får igång bostadsbyggandet och att det byggs bostäder som alla har råd med. Därför kräver vi att majoriteten av alla bostäder som byggs ska vara hyresrätter, säger Amineh Kakabaveh (V).

Nina Lundström anser att marknaden ska styra även då det kommer till andelen hyresrätter.
– Vi tycker att konsumentens efterfrågan ska styra. I dag är det en ganska jämn fördelning nationellt mellan bostadsrätter och hyresrätter. Det tycker vi är bra.

– Vi tror att hyrestätten har en viktig roll på marknaden och om konsumentens efterfrågan får genomslag kommer hyrestätterna även i fortsättningen att vara en väldigt viktig upplåtelseform, avslutar Nina Lundström.