Rasmus Ling

debatt Liberalerna vill nu göra om den nyss antagna lagstiftningen om uppehållstillstånd. Det är genant att ett parti tvärvänder efter bara ett par månader, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

När vi politiker fattar beslut som får livsavgörande konsekvenser för människors liv måste vi tänka steget längre.

De senaste veckorna har migrationspolitikens konsekvenser för människor uppmärksammats i två frågor. Dels den treårige Tim, som riskerar utvisning från sitt trygga familjehem i Sverige till Nigeria där han aldrig varit. Dels situationen för utländska forskare och doktorander, som med den nya migrationslagstiftningen inte får permanenta uppehållstillstånd.

Migrationsdebatten har varit intensiv de senaste åren. De flesta partier har slagit in på en väg där de velat göra det så svårt som möjligt för människor både att komma till Sverige och att stanna. De partier som tydligast har hållit upp fingret i SD-luften och svängt i sin politik är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Så sent som i juni debatterade riksdagen den nya migrationslagstiftningen och beslutade om den. Från Miljöpartiets sida har vi konsekvent och ihärdigt under mandatperioden arbetat för en human skyddsgrund, som ska göra att fler barn som växt upp i Sverige ska få stanna på grund av ömmande omständigheter. Vi har arbetat hårt för att möjliggöra familjeåterförening för fler. I båda de delarna nådde vi framgång jämfört med den tillfälliga lag som gällde innan dess.

Liberalerna däremot ville göra inskränkningar i båda dessa delar. I riksdagsomröstningen hängde det på ett ynka mandat. Om Liberalernas linje istället hade vunnit skulle fler barn likt Tim utvisas till för dem främmande länder.

Fallet Tim har med rätta fått stor uppmärksamhet. Tusentals människor har skrivit på protestlistor och alla partier i Landskrona, från V till SD, undertecknade ett brev till regeringen med krav på lagändring. Tims fall prövades enligt den tidigare lagstiftningen, ingen vet om den nya hade inneburit ett annat utfall. Alla högerpartier borde dock veta vad deras partier driver på nationell nivå, och att det får konsekvenser för människor.

Frågan är om Liberalerna tänker igenom vad deras förslag får för konsekvenser?

Miljöpartiet arbetade hårt för att barnkonventionen skulle bli svensk lag, för att ge principen om barnets bästa större tyngd i både lagstiftning och enskilda fall, som Tims. Det är dags att fler partier visar att de tar barnkonventionen på allvar, så att fler liknande fall kan undvikas.

När det gäller utländska forskares situation har Liberalerna tagit initiativ i riksdagen för att den nyss antagna lagstiftningen ska göras om. Liberalerna vill nu att de ska få möjlighet till permanenta uppehållstillstånd snabbare än idag.

Från Miljöpartiets sida skulle vi inte ha något emot det – tvärtom. Vår inställning är att permanenta uppehållstillstånd i grunden är betydligt bättre än tillfälliga. Det är dock en aning genant att ett parti tvärvänder efter bara ett par månader och vill förändra inriktningen. Särskilt när man då gjorde gemensam sak med M, SD och KD för att göra det ännu svårare att stanna i Sverige. Särskilt när det gäller frågor som får livsavgörande konsekvenser i enskilda människors liv. Men också negativa konsekvenser för svenska företag som behöver den kompetens som försvinner ut ur landet när kompetenta forskare och doktorander inte får rimliga möjligheter att stanna.

Frågan är om Liberalerna tänker igenom vad deras förslag får för konsekvenser? Det är förstås välkommet om de vill underlätta för både akademiker och barn, men det är så dags nu efter att lagen är antagen och partiet påbörjat sitt samarbete med de blå och bruna partier som vill försvåra ytterligare för människor att på riktigt påbörja sina nya liv i Sverige.

 

Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson (MP)