“Många kräver att barnkonventionen också ska efterföljas på ett annat sätt än vi gör. Man kan alltid tvista om hur långt det här ska drivas.”

På onsdagen berättade Dagens Arena att FN:s arbetsmarknadsorgan ILO kritiserar svensk rätt, som inte lever upp till ILO:s konventioner, efter den hårt kritiserade Lavaldomen. De oberoende juridiska experter som utgör ILO:s expertkommitté har därför krävt att den svenska regeringen ändrar lagen.

Katarina Brännström (M) sitter i den parlamentariska kommitté som utreder lex Laval. Hon instämmer inte i TCO:s chefsjurist Samuel Engblom och Ylva Johanssons (S) slutsats om att ILO:s kritik ska påverka kommittén.
– Vi har ett direktiv som vi ska följa och man får aldrig gå utanför direktivet om inte den som gett oss uppdraget ger oss ett annat direktiv. I utredningsdirektivet utgår man från EU-rätten och hur man hanterat den i svensk lag. ILO kritiserar nu att vi följt EU-rätten och där får regeringen svara ILO. Men jag kan inte se att det är något vi ska behandla i utredningen, säger Brännström till Dagens Arena.

Det står i direktiven att ni ska ”överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv” – bör inte ILO:s kritik och konventioner beaktas i den delen?
– Ja, men i grunddirektiven utgår man från EU-rätten, det är själva uppdraget och jag tror inte man tänkt över ILO:s synpunkter när man skrev just den meningen. Men om regeringen vill det får de säga det. Jag såg att Ylva Johansson sa att hon ska kräva det på nästa möte, så vi får se var det hamnar.

Så du har ingen uppfattning om huruvida det här ska göras?
– Nej, i Sverige rättar vi oss efter EU-rätten. ILO går inte över svensk lag. Samtidigt har vi ratificerat de här konventionerna. Men vi tycker inte att det krockar utan vi följer det på det sätt som är rimligt att begära av svensk lag.

Men om vi förbinder oss att följa de här konventionerna, och en oberoende juridisk expertkommitté menar att vi inte gör det, borde ni inte åtminstone pröva det i kommittén då?
– Då får regeringen ge oss ett tilläggsuppdrag att göra det. Annars ska vi inte göra det. Kommitténs utgångspunkt är att pröva om vi gjort rätt utifrån den EU-dom som kom.

TCO:s chefsjurist Samuel Engblom menar att länder som Burma, Colombia och Kina får ursäkter att bryta mot liknande konventioner om länder som Sverige gör det. Hur ser du på det?
– Det är att dra det lite väl långt. Vi har fått en bra lag där utländska arbetare har rimliga villkor i Sverige. Strejkrätten och stridsåtgärder kommer vi väl alltid kunna tvista om och vi tror inte att det som ILO säger kan få så långtgående konsekvenser. Den svenska modellen är långt gången, vi har ett gott skydd här.

Men tycker du inte generellt att vi ska följa FN-konventioner vi ratificerat?
– Många kräver att barnkonventionen också ska efterföljas på ett annat sätt än vi gör. Man kan alltid tvista om hur långt det här ska drivas. Vi tycker att det räcker med det vi gjort.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) har lovat att återkomma med kommentarer om ILO:s kritik till Dagens Arena men har i skrivande stund inte haft tid.