Bild: Fredrik Hjerling

“Det här är en åtgärd som är bra här och nu och som kan genomföras ganska snabbt.”

På tisdagens sammanträde i riksdagens socialförsäkringsutskott krävde Miljöpartiet att personer som står inför utförsäkring ur sjukförsäkringen ska få en rehabiliteringsgaranti. I dagens lagstiftning finns ingen sådan rätt till insatser.
– Man blir utförsäkrad, går över till Arbetsförmedlingen, sen tillbaka in i sjukförsäkringen och det händer ingenting. Med det här förslaget ska man inte kunna bli utförsäkrad om man inte fått rätt till insatser och rehabilitering. Då är det både i den enskilda individens och Försäkringskassans intresse att man får insatser, säger Miljöpartiets Gunvor G Ericsson till Dagens Arena.

MP:s förslag får stöd av såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet. Om även Sverigedemokraterna ger förslaget sitt stöd så är alliansregeringen i minoritet och förslaget kan gå igenom i riksdagen. På tisdagens sammanträde bordlades ärendet eftersom det inte fanns med på sammanträdeslistan. På torsdag sammanträder utskottet på nytt och då är det skarpt läge för utskottsinitiativet.

Gunvor G Ericsson medger att det till en viss del är ett förslag som bara lappar och lagar på en trasig sjukförsäkring men menar att det är viktigt att göra något redan nu.
– Vi vill göra om hela sjukförsäkringen från grunden. Men den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska vara klar tidigast om tre år. Så kommer det inte hända något nu. Det här är en åtgärd som är bra här och nu och som kan genomföras ganska snabbt.

Socialdemokraternas Fredrik Lundh Sammeli har samma bild:
– Man behöver definitivt ta bort tidsgränserna och den fyrkantighet som i dag knuffar ut människor ur försäkringen. Det här är ett sätt att hantera problemen som en misslyckad sjukförsäkring har, säger han till Dagens Arena och fortsätter:
– Utförsäkringarna kommer fortsätta och tidigare har 65 000 blivit utförsäkrade. Då tycker vi det är vettigt att väcka en diskussion och be regeringen återkomma med konkreta förslag i sin vårbudget.

Folkpartiets Ulf Nilsson, som sagt sig vilja ta strid för bättre socialförsäkringar, menar dock att Miljöpartiets förslag är helt fel väg att gå.
– Det här är rent formellt ett konstigt yttrande. Riksdagen har ännu inte godkänt budgeten för nästa år, det sker i december. Skulle vi redan nu besluta om att en ändring av den budgeten ska genomföras i vårbudgeten? Det är vad man föreslår. Dessutom är det onödigt. Alla utvärderingar hittills tyder på att rehabiliteringar och arbetsinriktad rehabilitering blivit mer aktivt, säger han till Dagens Arena.