Mjöldamm, nagellim och svtsrök är några av de risker som Arbetsmiljöverket granskat. Bilder: Pixabay

ARBETSMILJÖ Åtta av tio brister i hanteringen av kemikalier, visar Arbetsmiljöverkets inspektion av nära 3 600 arbetsplatser.

Avgaser, damm, kemikalier och andra farliga ämnen ledde till 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro under 2018. 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker gjordes samma år, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

– Vi behöver öka medvetenheten om vilka kemiska risker som finns på arbetsplatserna. En del arbetsgivare har koll på de kemikalier som är märkta med varningssymboler, men missar de risker som uppstår i verksamheten och som kan vara hälsofarliga. Det kan vara avgaser, slipdamm, mjöldamm eller kvartsdamm, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Inspektioner har gjorts under två års tid på arbetsplatser inom flera olika branscher i hela landet. Bland andra skolor, bilverkstäder, hotell och restaurang, städ- och saneringsfirmor, hälso- och sjukvård, golv- och väggbeläggningsarbetare och avfallshantering. Slutresultatet blev att 2 900 arbetsplatser krävs på åtgärder av en eller flera brister kopplat till kemikalier. Inspektionerna har också visat att det inte är ovanligt att arbetsgivare missar att det finns specialregler om vissa ämnen, som nagellim eller rök från svetsning.

– Det kan tyckas vara en liten sak att inte ha undersökt riskerna med till exempel svetsrök. Men när man får veta att den kan vara cancerframkallande, då inser man ganska snabbt att alla måste kunna jobba säkert. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb, säger Elin Löfström-Engdahl.

Inspektionerna har genomförts som en del av en EU-kampanj mot farliga ämnen.