Bild: Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan.

sjukförsäkring Handläggare som ger fler avslag på sjukpenning belönas mer än de som har fler beviljanden. Det skriver tidningen ETC. Fackförbundet ST är kritiskt till myndighetens ensidiga fokus på att pressa ned sjuktalen.

Handläggaren i ETC:s artikel arbetar vid Försäkringskassans kontor vid Globen i Stockholm vid avdelningen för sjukpenning. Hen berättar om ett klimat där handläggare som gör »hårda« bedömningar, det vill säga ger fler avslag, premieras, bland annat genom bättre lön, och att klimatet för att kritisera ledningen är obefintligt.

– Regeringens mål om att sänka sjuktalet hänger över oss och upprepas på varje stormöte och mindre möten. Ledningen driver det väldigt hårt, säger handläggaren, som vill vara anonym, till ETC.

Bland de anställda förs diskussioner om det här, men enligt handläggaren vågar ingen ifrågasätta målet eller den hårdare tillämpningen.

På Försäkringskassan finns så kallade medbedömargrupper som granskar alla beviljanden vid 180 dagar (den tidsgräns där många tvingas lämna sjukförsäkringen) och alla beviljanden av sjukpenning till arbetslösa. Enligt den anonyme handläggaren sker de här granskningarna i syfte att ge fler avslag, och består av en grupp med flera handläggare.

– De har handplockats av ledningen och är kända på kontoret för att göra fler avslag än andra, säger handläggaren om hur det ser ut på hens arbetsplats.

Martina Wejdrup, ställföreträdande chef på avdelningen för sjukpenning på samma kontor på Försäkringskassan, bekräftar i artikeln att medbedömargrupperna finns, men förnekar att de skulle syfta till att få fler avslag – istället ska de stärka rättssäkerheten, menar hon.

Thomas Åding är vice ordförande för fackförbundet ST:s avdelning på Försäkringskassan; ett fackförbund som har 7 500 medlemmar bland myndighetens cirka 14 000 anställda. Han känner igen uppgifterna som kommer fram i tidningen, genom rykten om att fokus ligger mycket på att ifrågasätta rätten till ersättning.

– Ja, vi har inte något som står i skrift, eller någon utredning som bekräftar bilden att avslag premieras, men jag ramlar inte av stolen av förvåning av det som kommer fram, säger Thomas Åding.

Facket ST har ända sedan regeringen presenterade sitt mål om att få ned sjukpenningtalet till 9 dagar per person och år, misstänkt att det ska påverka Försäkringskassans arbete.

Direkt efter beskedet kallade de till möte med generaldirektören och ledningen på de ansvariga avdelningarna för att vädra sin oro för att Försäkringskassan ska ta på sig ansvaret för att pressa ned sjuktalen.

– Det är inte vi som ska lösa det här, det är arbetsgivarna och vårdapparaten och många andra delar av samhället. Vår uppgift är att bedöma rätten till sjukpenning, säger Thomas Åding.

Trots det råder det enligt honom inget tvivel om att målet med 9 sjukdagar är i fokus på Försäkringskassan, och har fått effekt. Och regleringsbrevet från regeringen lägger också en del av ansvaret på myndigheten när det gäller att nå målet.

– När budskapet trummas in om ökad rättssäkerhet och hänvisning till olika prejudicerande domar verkar det ha fått till konsekvens att en skarpare bedömning om vem som har rätt till sjukförsäkring görs gentemot tidigare – det märks ju svart på vitt, säger Thomas Åding.

Regeringen har också skjutit till mer pengar, vilket lett till att fler handläggare anställs inom sjukpenning, och att utredningarna är mer genomarbetade i varje ärende. Det som däremot har försummats, enligt Thomas Åding, är Försäkringskassans ansvar för samordning med exempelvis arbetsgivare och sjukvård, för att förbättra den sjukskrivnes möjlighet att komma tillbaka i arbete.

– Vi tar inte det ansvaret. Vi har nedprioriterat den delen parallellt med att vi har gjort förstärkningar på bedömningssidan, säger han.

Uppgiften om att fler avslag skulle förbättra möjligheten till löneförhöjning ser Thomas Åding som »otroligt allvarlig«, och han har tidigare haft ett samtal med en chef om en uppgift om samma sak som kom fram.