Henrik Ehrenberg. FOTO: Camilla Svensk/Unionen

INTEGRATION Bara ett av tio företag med nyanlända på arbetsplatsen tillåter sfi-studier på arbetstid. Drygt hälften av arbetsplatserna saknar också en plan för nyanländas introduktion, det visar en undersökning som Unionen har gjort bland sina fackklubbar.

I november frågade Unionen 224 fackklubbar i landet hur deras arbetsgivare ser på att anställa nyanlända. På tre av fyra av arbetsplatser fanns inte någon nyanländ överhuvudtaget. Henrik Ehrenberg, Unionens samhällspolitiska chef är ändå positivt överraskad.

– Jag tycker ändå det är förvånansvärt att var fjärde företag har någon på sin arbetsplats som är nyanländ. Sen är det klart att varje arbetsgivare behöver ställa sig frågan – finns det någonting som vi behöver bidra med i form av praktikplats eller anställning.

Många företag upplever att olika former av anställningsstöd är krångliga och oförutsägbara, menar Henrik Ehrenberg. Enligt Unionens undersökning tror var fjärde klubb att deras arbetsgivare skulle ha en större benägenhet att anställa om etableringsjobben fanns på plats.

– Får man till etableringsanställningarna kommer det innebära att fler företag väljer att anställa nyanlända.

Undersökningen visar också att bara var tionde företag tillåter sfi-studier under arbetstid. Det är en alldeles för låg siffra, menar Henrik Ehrenberg.

– Att få kombinera arbete och svenskstudier är, för väldigt många, en bra väg in i arbetslivet och en bra väg in i svenska språket. Det krävs en större vilja från kommunerna och arbetsgivarna att anpassa förutsättningarna för varje individ, säger Henrik Ehrenberg.

Vidare är det bara hälften av företagen som har en plan för nyanländas introduktion.

– Det är klart att det är långt ifrån räcker. För oss är det självklart att alla nyanlända ska ha en introduktionsplan. Ju mer man har tänkt efter i förväg, desto lättare blir det att få till introduktionen.