Bärplockarna Ägaren till ett thailändskt bemanningsföretag döms att betala övertidsersättning. Det är första gången som bärplockare vunnit ett utslag i domstol i Thailand.

Den thailändska affärsmannen Chaiyuth Kitsawat, som äger flera thailändska bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till bärföretag i Sverige, har dömts att betala 17 miljoner baht till thailändska bärplockare. Domen, utfärdad av regional domstol i Thailand, gäller utebliven övertidsersättning. Summan motsvarar knappt 5 miljoner svenska kronor.

Domen gäller utebliven övertidsersättning under säsongen 2022. Då hyrde Chaiyuth Kitsawat ut arbetare till bärföretagen Polarica och Blåtand genom tre olika bemanningsföretag: Star Royal Services, PSD Berry och Siam Goodwill Products. 

Till bärplockarnas fördel

Domen i Thailand är unik. Chaiyuth Kitsawat har hyrt ut bärplockare till Sverige i över ett decennium. Han har kontinuerligt bildat nya bemanningsföretag och lagt ner gamla. Under årens lopp har han använt sig av ett 15-tal olika bemanningsföretag för att hyra ut arbetskraft till Sverige. Inga andra thailändska bemanningsföretag har haft en motsvarande total volym.

Domen är också unik därför att det är första gången som bärplockare vunnit ett utslag i domstol i Thailand. Vid flera tidigare tillfällen har domstolar dömt i ärenden som gällt bärplockare, men domstolarna har gått på arbetsgivarnas linje. Det är dessutom första gången som bärplockare tilldöms rätt till övertidsersättning.

Har överklagat

Misstankar om missförhållanden i Chaiyuth Kitsawats bemanningsföretag var starka inför den senaste säsongen 2023. Det ledde till att han hindrades från att hyra ut arbetskraft till Sverige. Bemanningsföretag Wild Fruit Services, som hyrde ut arbetskraft till Blåtand, 2023 hade dock kopplingar till Chaiyuth Kitsawat. Ansvarig för Wild Fruit Services verksamhet i Sverige är en person som tidigare ansvarat för Chaiyuth Kitsawats företag Star Royal Services.

De thailändska bärplockarna är enbart anställda av bemanningsföretag under de perioder som de arbetar med bärplockning i Sverige. Resterande delar av året jobbar de vanligtvis i eget jordbruk. 

Vad som händer med domen i Thailand är emellertid oklart. Chaiyuth Kitsawat har överklagat till högre instans.

Text och foto: Mats Wingborg