Bild: Mats Wingborg

Bärplockarna Två tidigare ministrar och två högt uppsatta statstjänstemän i Thailand anklagas för att ha tagit emot mutor i hanteringen av thailändska bärplockare. Misstankarna har väckts i spåren av den finska polisutredningen om människohandel inom bärbranschen. En central fråga är om även svenska bärföretag har betalat mutor.

Hösten 2022 greps den tidigare vd:n för Polarica, Jukka Kristo, och en av hans thailändska samarbetspartners misstänkta för människohandel. Nyligen blev polisen klar med sin undersökning efter att ha samlat in vittnesmål från 170 av de omkring 2 000 berörda thailändska bärplockarna. Utredningen växte och i dagsläget är fem personer misstänkta för brott. Det är inte offentligt vilka alla dessa personer är, men enligt flera uppgifter handlar det om företrädare för två finska bärföretag: Polarica och Kiantama, samt en medarbetare på ett thailändskt företag. Nu har ärendet gått vidare för åtalsprövning.

Polarica har affärsverksamhet både i Sverige och i Finland, men den finska utredningen gäller bara Finland. Det handlar om att plockare blivit vilseledda, utnyttjade och utsatta för förhållanden som liknar tvångsarbete. 

Planerar åtal

Parallellt med detta pågår två liknande utredningar om människohandel alternativt människoexploatering i Sverige. Den ena förundersökningen berör flera svenska bärföretag och gäller villkoren 2022. Det är ännu oklart om det kommer att väckas åtal. Den andra utredningen gäller ett specifikt svenskt bärföretag, där en företrädare för bolaget sitter häktad i Lycksele i väntan på att förundersökningen ska bli klar. 

Avslöjandena i Thailand är direkt kopplade till den finska polisutredningen. I Finland säger sig polisen ha bevis för att finska bärföretag har mutat thailändska myndigheter. 

Uppgifterna har skickats vidare till Departement of Special Investigation (DSI), den thailändska underrättelsetjänsten, som nu planerar att rikta åtal mot två tidigare ministrar och två tjänstemän. Eftersom det misstänkta brottet har skett utanför Thailands gränser ska landets riksåklagare kopplas in. 

Stora belopp

Enligt misstankarna har mutor på omkring 3 000 thailändska baht per plockare betalats ut och hamnat i fickorna hos ministrarna och tjänstemännen. Det motsvarar ungefär 1 000 kronor per plockare i svenska kronor. Eftersom det rör sig om stora mängder plockare blir summorna i slutänden betydande. För perioden 2020–2023 handlar det om mutor motsvarande 36 miljoner baht, det vill säga drygt 10 miljoner svenska kronor.

Arbetsmarknadsmyndigheten i Thailand tar även ut lagliga avgifter för att hantera ansökningar om arbetstillstånd för de egna medborgarna. De uppdagade mutorna är extra ”avgifter” som de utländska företagen tvingats betala vid sidan av de lagliga avgifterna. Mutorna har betalats ut direkt till enskilda personer, utan kvitto. 

Varje år kommer många tusen thailändska bärplockare till Sverige och Finland för att plocka bär. I Thailand administreras ansökningarna från de två länderna i ett enhetligt system och av samma tjänstemän. Det finns med andra ord skäl att misstänka att likartade mutor också har krävts för att godkänna plockare i Sverige. Flera av de finska företagen bedriver dessutom verksamhet både i Finland och Sverige och i Thailand sker en samordning av dessa ansökningar. 

Tidigare arbetsmarknadsminister misstänks

Mellan 2020 och 2023 har sammantaget 18 000 thailändska bärplockare anlitats för att plocka bär i Sverige. De flesta av dessa har arbetat för svenska bärföretag. Om liknande mutor har betalats ut även här skulle det handla om totalt 18 miljoner svenska kronor. 

En av de tidigare thailändska ministrarna som misstänks för mutbrott tjänstgjorde som arbetsmarknadsminister 2021, då det rådde starka coronarestriktioner i Thailand. De thailändska myndigheterna hade tidigare avslagit ansökningarna om tillfällig arbetskraftsutvandring med hänvisning till ökad smittrisk, men plötsligt godkändes de. Jukka Kristo har till finländska medier sagt att de ”coronaorsakade specialarrangemangen” innebar extra kostnader, vilket ledde till att man tog ut högre avgifter av plockarna för kost och logi. En obesvarad fråga är om dessa arrangemang även innebar ytterligare mutor för att få den thailändska ministern att ändra uppfattning. 

För de svenska bärföretagen har det blivit akut att svara på om de också har betalat mutor till thailändska politiker och tjänstemän och i vilken omfattning. Frågan ställs säkert i samband med pågående utredningen om människoexploatering i Sverige, men hittills har det varit tyst. 

Mats Wingborg