Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”Uppsägning av avtalet skulle kunna leda till en diplomatisk kris som minskar Sveriges möjligheter att spela politisk roll i Israel-Palestinakonflikten.”, säger statsvetaren Ulf Bjereld.

Pressen på regeringen att säga upp Saudiavtalet växer stadigt. I dag slöt flera tunga socialdemokrater upp bakom kritiken mot att regeringen låter dörrarna stå öppna. Ekot rapporterade att Stefan Löfven kommer att möta hård intern press när frågan diskuteras i partiets högsta utskott i slutet av nästa vecka.

Regeringen har tidigare blivit attackerade från både höger och vänster. Under fredagseftermiddagen krävde även Sverigedemokraterna att avtalet ska sägas upp.

Toppskiktet i Socialdemokraterna fruktar både ekonomiska och politiska konsekvenser om de säger upp avtalet. En farhåga som förts fram är att Saudiarabiens offentliga sektor kan sluta köpa svenska produkter. En uppsägning av avtalet skulle också kunna leda till en diplomatisk kris, menar den S-märkta statsvetarprofessorn Ulf Bjereld.

– Saudiarabien är en mäktig aktör i Mellanöstern. Om de ser detta som en politisk förolämpning minskar det Sveriges möjligheter att spela en politisk roll i den diplomatiska processen i exempelvis Israel-Palestinakonflikten, säger Bjereld till Dagens Arena.

Han menar att det också kan leda till att andra diktaturer som Sverige handlar med mister förtroendet för landet som en aktör att ingå långsiktiga avtal med, om regeringen lättvindigt lägger sig för en inhemsk opinion. Själv är han starkt kritisk till ett förlängt avtal.

– Regeringen måste vara frimodig och försöka att inte göra någon större sak av detta. Säga att: nu har vi haft det här avtalet i fem år, gjort en omprövning och nu väljer vi att gå vidare. Jag tror att man kan sköta det här så att konsekvenserna inte alls blir så stora i jämförelse med det moraliska pris som Sverige betalar i dag, säger Bjereld.

Han tror att den politiska ledningen letar vägar att omförhandla avtalet.

– Då måste man kunna säga att det är ett helt annat avtal där man har tillmötesgått allt det som kritikerna tycker ha varit fel. Exempelvis behålla avtalsramen och samverka säkerhetspolitiskt i betydligt mindre kontroversiella frågor.