Transport förlorade mot SD-politiker i hovrätten.

facken och SD Fackförbundet Transport förlorade i tingsrätten och hovrätten mot en tidigare medlem som uteslöts ur förbundet för att han vara aktiv i SD. Nu vänder sig facket till Högsta domstolen.

Fackförbundet Transport har beslutat att överklaga målet om en tidigare utesluten medlem till Högsta domstolen.

Målet gäller Mats Fredlund som uteslöts ur Transport på grund av att han var förtroendevald för Sverigedemokraterna. Enligt Transport är det inte förenligt med fackets värdegrund att vara aktiv i SD. Mats Fredlund överklagade förbundets beslut och har nu fått rätt i både tingsrätt och hovrätt.

– Transport överklagar till Högsta domstolen eftersom målet handlar om vår förenings självbestämmande. Det är oerhört viktigt för oss och hela fackföreningsrörelsen i stort, säger Lars Mikaelsson, förbundssekreterare i Transport, i ett pressmeddelande.

För att domstolen, som är högsta instans i Sverige, ska ge prövningstillstånd krävs att målet ses som principiellt intressant och att huvudfrågan inte har prövats tidigare. Högsta domstolens domar utgör i regel praxis för framtida liknande mål.

Transport anser att frågan om uteslutning ur fackförbund inte har prövats sedan 1940-talet och att mycket har hänt med rättsutvecklingen sedan dess. Förbundet anser att tingsrätten och hovrätten inte tagit tillräcklig hänsyn till vad Europadomstolen kommit fram till i mål som rör uteslutningar ur fackförbund.