Karl Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO.

arbetsrätt Nu startar utredningen om arbetsrätten – en av de mest omstridda delarna i regeringsöverenskommelsen med C och L. Särskild utredare blir Gudmund Toijer, justitieråd vid Högsta domstolen.

I uppdraget heter det att utredaren ska utreda en »modernisering« av arbetsrätten, ett uppdrag som ska vara klart i maj nästa år. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska vara utgångspunkt för utredaren, skriver regeringen, och till sin hjälp ska Gudmund Toijer ha en expertgrupp med ekonomer, samt en referensgrupp där arbetsmarknadens parter och små och medelstora företag kommer att vara representerade.

LO är nöjda med utnämningen av Gudmund Toijer.

– Det är jättebra, det var parternas gemensamma kandidat till utredare. Han kan arbetsrätt, och vet vilka som är farorna med att rota i arbetsrätten, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Utredningen består av fyra deluppdrag, som ska lägga förslag som syftar till följande:

  • Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
  • Stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga inom ramen för anställningen.
  • Lägre kostnader vid uppsägning för särskilt mindre företag, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som uttalar sig till TT om utredningen, kan punkt tre om att det ska vara billigare att säga upp för små företag, handla om att företag inte behöver betala ut lön vid långvariga tvister som hamnar i Arbetsdomstolen.

Om undantagen i turordningsreglerna kommer att gälla alla företag eller bara mindre är något som utredningen får ta ställning till, enligt ministern, men enligt utredningens uppdrag ska »särskilt mindre företags behov av flexibilitet beaktas«.

Ylva Johansson uppger också att på de punkter där arbetsgivare och fack själva kan komma överens kommer deras förslag föreslås bli lag.

Den fackliga centralorganisationen TCO har varit en av de mest kritiska rösterna mot att förändra turordningsreglerna, och i ett pressmeddelande uppger organisationen att de kommer att »punktmarkera« utredningen, som de menar har väldigt kort tid på sig för ett svårt uppdrag.

– Det handlar till exempel om att det som står i direktiven om att skydda mot godtyckliga uppsägningar och upprätthålla balansen mellan arbetsmarknadens parter ska avspeglas i förslagen. Även den del som handlar om att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling är central för oss, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO i ett uttalande.

Enligt TCO kommer minskad trygghet för arbetstagarna inte lösa några problem på svensk arbetsmarknad.

– Sverige får inte fler programmerare, lärare eller barnmorskor för att de blir lättare att säga upp, säger Samuel Engblom.

TCO menar dessutom att ett svagare anställningsskydd kommer att göra det svårare för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden, och att utredningen kan äventyra de omställningsavtal som i dag finns för arbetstagare som sägs upp.

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson är också kritisk och tycker att hela utredningen »ska slängas i papperskorgen«.

– Det är exakt lika dåligt som det var i januari. Vårt problem i Sverige är brist på kvalificerad arbetskraft och när vi behöver fokusera på det är det här helt fel väg att gå, säger han.

Men två positiva delar ser LO ändå med förslaget; dels parternas förtur att komma överens, och dels punkten om bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer, vilket LO tolkar som att otrygga anställningar måste begränsas.

– Det är bra att skrivningen finns med om att man ska stärka arbetsrätten för de som har svag ställning, till exempel hyvling allmän visstid, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

När det gäller vilken fråga där facken har bäst förutsättningar att komma överens med arbetsgivarsidan, som LO redan har förhandlat med i ett år, tror han att det kan vara omställning.

– Omställningsbehovet är ett behov även för arbetsgivarna. I LO har vi idag 23 000 kronor per individ, och det räcker inte om man ska gå en utbildning på ett eller två år.