Foto: Olof Senestam/Flickr

Naturvårdsverket bedömer att Sverige endast kommer att ha uppfyllt två av sexton miljömål till år 2020.

– Utmaningen är att få ett pris på miljön, att vi kan värdera frisk luft och vatten och levande landskap högre än vi gör i dag. Principen ”förorenaren betalar” är central, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

I går presenterade Naturvårdsverket rapporten “Mål i sikte”, den första delen av 2015 års fördjupade utvärdering av de sexton nationella miljömål som Sverige har satt. Syftet med utvärderingen är att ge underlag för regeringens politik och myndigheternas miljöarbete.

Rapporten bedömer att endast två av sexton mål kommer att nås till år 2020. De två mål som uppnås är målet om skyddande ozonskikt och målet om säker strålmiljö. Centralt för en mer positiv utveckling är enligt Naturvårdsverket att miljöfrågorna får större tyngd i politiska och ekonomiska beslut.

Rapporten visar även att det krävs skärpt miljölagstiftning och skärpta styrmedel. Styrmedel kan vara till exempel hårdare utsläppskrav på fordon eller åtgärder för att minska användandet av dubbdäck.

Även internationella insatser är fortsatt viktiga för att komma tillrätta med problematik kring klimatpåverkan, luftkvalitet, övergödning och farliga kemikalier.