Bild: Ian Britton/ Flickr
Bild: Ian Britton/ Flickr

Samtidigt som Vattenfall säljer sin kolverksamhet lämnar regeringens analysgrupp sin klimatrapport. Fler och snabbare beslut behövs för att minska utsläppen, enligt rapporten.

En grön investeringsbank och mätbara mål för att minska de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i andra länder är några av de förslag som analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft lämnade till framtidsminister Kristina Persson (S) i går, måndag.

Förslagen gäller fem strategiska områden: hållbar konsumtion, en klimatneutral industrisektor, mobilitet och transporter, lokalt omställningsarbete och finansiering av grön omställning.

– Dels har vi förslag om en grön investeringsbank, som vi tycker är väldigt viktigt, som skulle kunna hjälpa till finansiera den tekniska omställning som behövs och olika initiativ som företag kan ta för att ställa om. Dels har vi ett förslag om att trafik- eller infrastrukturplaneringen ska utgå ifrån att klimatmålet ska nås. Så är det inte i dag, utan den är ganska frikopplad ifrån att Sverige ska bli ett koldioxidneutralt land, säger Maria Wetterstrand, en av ordförandena för analysgruppen, till Sveriges Radio.

Om Sverige ska lyckas med en grön omställning och vara ett föregångsland för andra i klimatfrågan krävs fler och snabbare beslut. Analysgruppen föreslår ett klimatpolitiskt råd som knyts till regeringen, fler incitament för hållbarhetssatsningar bland annat genom högre skatt och priser på koldioxid, och en skärpt klimatpolitik inom EU.

– Man måste säga det sker väldigt mycket positivt men vi måste orka göra ännu mer och det är det som är vår rapport, säger Jonas Karlsson, den andra ordföranden för Grön omställning, till SR.

Rapporten lämnades samma dag som statliga Vattenfall meddelade att man säljer sin kritiserade brunkolsverksamhet i Tyskland i stället för att lägga ned den, som bland annat Miljöpartiet tidigare krävt. Beskedet har fått skarp kritik från bland andra Greenpeace eftersom kolkraften har stor klimatpåverkan.

Försäljningen måste godkännas av svenska staten för att gå igenom, men framtidsministern vill inte svara på om regeringen kommer att stoppa försäljningen.

– Det är en ägarfråga i den meningen att staten naturligtvis är delägare i Vattenfall. Det får diskuteras i de sammanhangen. Jag har inte anledning ta ställning, säger Kristina Persson till SR.