Foto: Pixabay

Kapitalism Sverige är ett av få länder som har en positiv syn på marknadsekonomi. Det visar en ny undersökning om attityden till kapitalism i 34 länder runt om i världen.

Studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Economic Affairs utgår från ett antal frågor kring marknadsekonomi och kapitalism som ställts till människor i 34 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika och Asien. Endast i sju av dessa länder hade man en positiv syn på det som i studien kallas för ”ekonomisk frihet”. Sverige var ett av dessa länder. 

– Jag är inte jätteförvånad. Det är ju ändå så att Sverige har haft en marknadsekonomi med ett ganska stort mått av regleringar. Och det systemet har ändå levererat inkomstökningar för flertalet människor, säger Jesper Roine, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan och författare till den nyligen utkomna boken Därför är ojämlikhet viktig.

Bättre ekonomisk standard för svenskar

Han menar att eftersom mycket fokus legat på de ökade ekonomiska klyftorna som uppstått i Sverige på senare år, är det lätt att glömma bort de förbättringar som skett när det gäller svenskars ekonomi överlag. 

– Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att alla inkomstgrupper i Sverige har fått det bättre, vilket inte har varit fallet i alla länder, säger han.

Värt att notera är dock att svenskarna inte hade en övervägande positiv attityd till ordet ”kapitalism”. 

– Som alltid med sådana här undersökningar är det ganska känsligt och svaren beror lite på vad man frågar, säger Jesper Roine. 

Positiv syn i USA kan ändras

Ett annat land där det råder en övervägande positiv syn på marknadsekonomi är Polen. Något som inte heller är särskilt överraskande, enligt Jesper Roine. 

– Polen är ett av de länder som lyckats bäst med övergången från planekonomi till marknadsekonomi, i den mening att många polacker fått det bättre. I många andra länder som gjort samma resa är det inte så, vilket lett till att många börjat vurma för det gamla systemet. Det visar att det finns en koppling till hur man ser på systemet och hur det lyckas leverera till människor i allmänhet.  

Jesper Roine

 

USA är ett annat land där människor, enligt undersökningen, har en positiv syn på kapitalism och marknadsekonomi. 

– Det kan nog ha att göra med att man har en så lång historia av att knyta marknadsekonomi till demokrati. Motsatsen i amerikansk kontext är planekonomi och diktatur och då tror jag att de flesta är villiga att skriva under på att marknadsekonomi är bättre. Men om inget förändras och den ekonomiska ojämlikheten i USA fortsätter öka, tror jag att vi kan få ett annat svar i samma typer av studier framöver, säger Jesper Roine.