Foto: Verbal Förlag/Jessica Segerberg

Kan den nödvändiga klimatomställningen ske inom ramen för kapitalismen och är en kapitalism utan tillväxt möjlig? Nora Wurtzel har läst Klimatet, tillväxten & kapitalismen av humanekologen Rikard Hjorth Warlenius. En bok som tar sig an komplexa och akuta frågor. 

Rikard Hjorth Warlenius skriver inledningsvis att Klimatet, tillväxten & kapitalismen är ett försök att hålla hopplösheten i schack. Till grund för resonemanget ligger bland annat IPCC:s rapporter och historiska exempel på snabb omställning. Här finns också nationalekonomiska idéer från Karl Marx till Milton Friedman och ingående genomgångar av begrepp som grön tillväxt, frikoppling och nedväxt.

Hjorth Warlenius inleder med fyra hypoteser som något förenklat lyder: 1. Koldioxidutsläppen behöver minska radikalt. 2. Ekonomisk tillväxt leder till ökade koldioxidutsläpp. 3. Kapitalism är otänkbar utan ekonomisk tillväxt och 4. Kapitalismen kommer troligen inte falla inom den tidsram som vi har kvar. Om teserna är sanna har vi tyvärr ingen chans att stoppa klimatförändringarna. Warlenius letar därför där teserna inte stämmer.

Även den som drömmer om ett annat ekonomiskt system måste tvivla på huruvida kapitalismen kommer vara störtad till 2030 eller ens 2050.

Tungrott innehåll kan det tyckas, något som inte blir lättare av en uppsjö av rubriknivåer, grafer och formler. Bitvis känns upplägget något ologiskt. Kanske hade det varit enklare att följa om varje hypotes fick ett eget kapitel. 

Ett som är säkert är att Hjorth Warlenius skriver med ett ambitiöst syfte. För att närma sig en lösning presenterar han tre diskurser: den gröna tillväxten som tror  att marknaden kommer lösa problemet, den något spretigt nedväxtdiskursen som på olika sätt förespråkar avstannad eller negativ tillväxt och slutligen den diskurs som Hjorth Warlenius själv förespråkar – en grön ny giv.

Grön ny giv innebär att staten tar täten i omställningen. Här bjuds läsaren på en rad historiska exempel på hur staten tidigare reglerat produktionen, utan att överge marknadsekonomin. Han gör här en intressant poäng, för även den som drömmer om ett annat ekonomiskt system måste tvivla på huruvida kapitalismen kommer vara störtad till 2030 eller ens 2050. Mer tid än så finns inte.

Som mest underhållande är det under de få passager där aktivisten och radikalen Hjorth Warlenius kommer till tals. Då blir både en oväntad språkglädje och en lek med fackprosans torrhet synlig. Som i formulering när författaren skriver att även om han “inte nödvändigtvis har något emot en revolution visar historien hur svårt det är att störta kapitalismen.” 

Bokens syfte är dock inte att presentera enkla lösningar eller rappa formuleringar utan tonen är snarare reflekterande och analytisk. För även om många läsare, både från marxistiskt och marknadsliberalt håll, kan komma med invändningar mot slutsatserna är det få som kan läsa den utan att bli klokare.

Boken landar i att det är stora politiska reformer som krävs, i form av statliga investeringar i kombination med en aktiv social politik

Hjorth Warlenius, som forskar om  klimatpolitik från ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv, försöker i viss mån flytta fokus från tillväxtfrågan när han förespråkar en tillväxtagnosticism. Ekonomisk tillväxt presenteras som ett medel för att nå omställningen, men den kan inte vara målet. Det vore att föredra ett ekonomiskt system ”som inte tvångsmässigt växer, alltså ett icke-kapitalistiskt system […] Men tills vi har ett sådant måste vi ändå göra vad vi kan under rådande omständigheter.”

Boken landar i att det är stora politiska reformer som krävs, i form av statliga investeringar i kombination med en aktiv social politik. Kort och gott ett massivt reformpaket, en grön satsning som till utförandet skulle likna Franklin D. Roosevelts nya giv eller Per Albin Hanssons svenska folkhem. Det är ingen upplyftande läsning när vi i dagsläget har en regering som gör det motsatta. Kanske kan det fungera som ett ramverk för en förnyad socialdemokrati, men även detta känns idag allt för långt bort, medan 2030 rusar allt närmre. 

Klimatet, tillväxten & kapitalismen avslutas med ett konstaterande om att kampen för att avvärja klimathotet är viktigare än allt annat – definitivt viktigare än att rädda kapitalismen eller tillväxten. Här kommer den radikale Hjorth Warlenius in, och menar att om det visar sig att det inte går att göra tillräckligt inom ramen för ett kapitalistiskt samhälle ”så är det kapitalismen som behöver avskaffas, inte klimatmålen”.

Nora Wurtzel

Titel: Klimatet, tillväxten & kapitalismen 

Författare: Rikard Hjorth Warlenius

Förlag: Verbal

Antal sidor: 443