En miljökatastrof i indiska Hyderabad har orsakats av läkemedelsföretag som är viktiga leverantörer av medicin till den svenska marknaden. Läkemedelsföretagen har dumpat giftigt avfall direkt i vattendrag och marker. Att tillverka medicin i låglöneländer har blivit allt vanligare.

En Greenpeace-rapport talar om en kraftigt ökad risk för cancer och hjärtsjukdomar i området kring medicinfabrikerna. Läkemedel i vatten kan även påverka den reproduktiva hälsan.