Utbildningsminister Gustav Fridolin. FOTO: Skärmdump regeringens TV-sändning

LÄSKUNNIGHET Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats avsevärt. Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001, Sveriges bästa notering sedan mätningarna startade.

– Det här är en riktigt bra dag. Alla lärare från förskolan till mellanstadiet kan sträcka på sig. Ni har lagt grunden till det här resultatet, sa utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på dagens presskonferens.

Fridolin lyfte bland annat fram förbättrad lärartäthet, mindre barngrupper och höjda lärarlöner som några av orsakerna till det förbättrade resultatet.

– Vi examinerar fler lärare och ser att fler lärare stannar i yrket, dessutom återvänder fler lärare som tidigare lämnat yrket, säger Gustav Fridolin.

Sverige presterar på samma nivå som Norge, bättre än Danmark, men sämre än Finland.

Av övriga 49 deltagande länder är det elva länder som positionerar sig bättre. Poängskillnaderna i toppen är dock små och inom felmarginalen. Endast Ryssland, Singapore och fem andra länder presterar signifikant bättre.