Macrobond/eurostat

Sverige har högre arbetslöshet än många jämförbara länder.

Sverige ligger plötsligt i topp i en gren där ingen vill vara framgångsrik. Mellan oktober och november 2012 ökade arbetslösheten i Sverige med 0,4 procentenheter, till 8,1 procent. Det uppger Eurostat.

Siffran innebär att Sverige tillsammans med Spanien är det land där arbetslösheten ökar mest i procentenheter. I euroländerna är den sammanlagda siffran en ökning med 0,1 procentenheter, även om arbetslösheten i euroområdet fortfarande är högre totalt sett, 11,8 procent.

Men läget är allvarligt i Sverige då arbetslösheten här nu är högre än den är i jämförbara länder som FinlandDanmark, Norge , Tyskland, Nederländerna och Österrike.

Enbart i Irland, Slovenien och Rumänien sjunker arbetslösheten inom EU.