Bild: Pixabay

Nyhet Statliga subventioner för fossila bränslen minskade med 29 procent år 2020. Men i takt med återhämtningen riskerar de att öka. För att klara en hållbar energiomställning och möta klimatmålen måste subventionerna fasas ut, menar OECD och IEA.

I ett nytt pressmeddelande varnar OECD och Internationella energirådet, IEA, för att öka statliga subventioner för fossila bränslen. Åtgärderna för återhämtningen efter pandemin bör riktas mot hållbara satsningar på grön energi och infrastruktur, menar de.

”Regeringar borde stå emot att höja statliga stöd för fossila bränslen i respons till den globala prisökningen av energi och de ekonomiska effekterna av pandemin”, anser OECD och IEA.

”I stället, givet det existentiella hotet av klimatförändringen och behovet av en grön återhämtning, borde de accelerera investeringarna i hållbar energiinfrastruktur och skapandet av gröna jobb”.

Vidare framhåller de att trots att G20-länderna redan 2009 lovade att gradvis fasa ut onödiga subventioner för fossila bränslen, fortsätter de rikaste länderna att stötta produktionen och konsumtionen av kol, olja och naturgas med hundratals miljarder dollar varje år. ”Pengar som bättre hade spenderats till att utveckla alternativa energier med låga koldioxidutsläpp och bättre energieffektivitet”.

– Världen i är akut behov av ökade investeringar i ren energiteknik och infrastruktur, och att fasa ut subventioneringar av fossila bränslen är ett av de mest essentiella villkoren för att det ska hända, säger IEA:s verkställande direktör Fatih Birol i pressmeddelandet.

Enligt den senaste statistiken från OECD och IEA minskade det statliga stödet för fossila bränslen under 2020. Subventionerna för produktion och användning av fossila bränslen uppgick det året till totalt 351 miljarder dollar. En minskning med 29 procent från 2019. Detta menar OECD och IEA var ett direkt resultat av sjunkande bränslepriser och minskad efterfrågan. Vilket orsakats av stillastående global aktivitet under pandemin. 

På produktionssidan visar statistiken en fem procents höjning i direkt stöd till produktionen av fossila bränslen i 50 avancerade och tillväxtekonomier. Några av dessa är resultatet av stora räddningspaket till statliga olje- och elföretag.

Uppskattningar från IEA visar att konsumtionssubventioner har minskat till 180 miljarder dollar under 2020. Men de förväntas att öka med 244 procent under 2021, till 440 miljarder dollar.

– Allt eftersom ekonomisk aktivitet och efterfrågan på bränsle återhämtas, måste vi säkerställa att subventioner för fossila bränslen fortsätter att minska. Och att utgifterna för återhämtningen efter covid-19 fokuseras på åtgärder som är positiva för miljön och klimatet. Subventioner i samband med stigande energipriser borde vara designade på ett sådant sätt att det hjälper de mest sårbara, samtidigt som de är i enlighet för med våra klimatlöften, säger OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann.

Enligt OECD och IEA är åtgärderna för återhämtning som nu implementeras runt om i världen en möjlighet att skifta offentliga resurser till områden som stöder miljö- och klimatmålen. Nyligen publicerad OECD-statistik visar att medan offentliga utgifter på gröna återhämtningsåtgärder har fördubblats i 44 av de rikaste länderna sedan april 2021, så står de endast för 21 procent av den totala kostnaden för återhämtningen. Tio procent har blandade eller negativa effekter på miljön.