Torbjörn Hållö och Fredrik Kopsch.
Torbjörn Hållö, ekonom på LO, och Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, vill båda se en sänkt styrränta under året. Foto: LO / Holger Ellgaard / Timbro

Räntebesked Efter höjningar vid varje räntebesked sedan april 2022 lämnar Riksbanken för första gången styrräntan oförändrad. Idag ligger räntan på 4,0 procent.

Att styrräntan lämnas oförändrad har förutspåtts av analytiker, men Riksbanken skriver även i ett pressmeddelande att räntan troligen kan ”sänkas tidigare än vad som indikerades i prognosen i november”.

”Om utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma är det inte uteslutet att styr­räntan kan sänkas under första halvåret i år”, lyder meddelandet.

LO-ekonom vill se en sänkning

Torbjörn Hållö, ekonom på LO, menar att en sänkning hade varit motiverad redan idag.

– Beslutet är helt väntat men i sak fel. Riksbanken borde ha börjat sänka styrräntan redan idag. Inflationen i Sverige har de senaste månaderna legat på tvåprocentsmålet. Den stora prisökningen inträffade för flera månader sedan, säger han.

Att den svenska riksbanken tar samma beslut som Europeiska centralbanken ses inte som rättfärdigat av LO.

– Man i princip skuggar ECB, trots att situationen i Sverige och situationen i resten av Europa ser helt olika ut. Svenska hushåll är högre belånade, så samma ränta biter mycket högre mot Sverige, säger Hållö.

Även beskedet att styrräntan antagligen kan sänkas redan i år var enligt Torbjörn Hållö förväntat.

– Allt annat hade varit en sensation. I november sa de att den höga räntan skulle ligga kvar hela året, men det var ju helt orimligt, tyckte vi redan då. Vi har alltså haft en inflation på 2 procent de senaste månaderna, och det finns många skäl för en sänkning.

Positiv reaktion från Timbro

Dagens Arena har även pratat med Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, om räntebeskedet.

– Vi har varit kritiska tidigare under höjningarna, eftersom vi är oroade för att hushållen i Sverige efter en lång tid med väldigt låga räntor påverkas negativt av det här. Sista gången räntorna var så här höga var under 90-talet, men skillnaden nu är att mycket fler av bolånen är rörliga. Det är också en stor skillnad mellan Sverige och resten av Europa, som betyder att vi påverkas mer av höga räntor. Det gör att jag ställer mig positivt till en oförändrad styrränta, för offensiv räntepolitik kommer inte att hjälpa, säger Kopsch.

Fredrik Kopsch ställer sig liksom Torbjörn Hållö positiv till beskedet att en räntesänkning kan komma tidigare än förväntat.

– Det är bra av flera skäl, mest för att det är skönt för företagen att veta att vi är på väg ut ur en lågkonjunktur och har möjlighet att göra nya investeringar. Det är också bra för hushållen att perioden av nästan dubblerade boendekostnader är över, säger han.