inflationen ska sjunka, men ska styrräntan?
Torbjörn Hållö och Sven-Olov Daunfeldt. Foto: LO och Kate Gabor / Svenskt näringsliv.

Inflation Inflationstakten avtar, men inte lika mycket som väntat. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån. På torsdag kommer nästa räntebesked från Sveriges riksbank, men kommer styrräntan att sänkas ytterligare?

Inflationen enligt KPI, som mäter utveckling av de priser privata konsumenter påverkas av, har minskat från 3,9 procent i april till 3,7 procent i maj. Flera prognoser för inflation, bland dem nyhetsbyrån Bloomberg, väntade sig dock en större minskning. Enligt Bloombergs sammanställning av prognoser skulle inflationen ligga på 3,4 procent i maj. 

Enligt LO-ekonomen Torbjörn Hållö har inflationen främst drivits av skenande energipriser, och det är dessa kostnader som har sjunkit mest i SCB:s senaste mätning. Samtidigt ökade priserna för transporttjänster som tåg- och flygresor under maj. Dessutom bedömer både Hållö och SCB att höga boendekostnader har hållit inflationstakten relativt hög.

– Energipriserna skenade för två, tre år sedan. Och det ledde till prishöjningar på andra varor, tjänster, transporter och så vidare. Nu är vi nästan igenom det, men räntorna är fortfarande höga. Så paradoxalt bidrar ju de höga räntorna till att hålla uppe inflationen just nu. Därför att höga räntor driver bland annat lokalhyror, säger Torbjörn Hållö till Dagens Arena.

Finansminister Elisabeth Svantesson var dock mycket optimistisk under en pressträff på måndagen.

– Vi bedömer att lågkonjunkturen håller i sig ett tag till, men nu när kampen mot inflation är vunnen och räntorna faller tillbaka, samtidigt som reallönerna stiger, väntas hushållens konsumtion öka, säger hon.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom för Svenskt näringsliv håller med finansministern.

– Kampen mot inflationen är över. Nu erkänner även finansministern det, säger han till Dagens Arena.

Oförändrad styrränta väntas

I maj sänkte Sveriges riksbank styrräntan för första gången på åtta år, från 4 procent till 3,75 procent. Nästa räntebesked lämnas den 27 juni, men det är osäkert vilken påverkan KPI-siffrorna från maj kommer att ha. Tidigare har Riksbanken gått ut med att de väntar sig två ytterligare sänkningar under andra halvan av 2024.

– Vi tror att de kommer att lämna räntan oförändrad. Jag menar att de skulle kunna sänka den redan i juni, och jag tror att både företag och hushåll behöver det. Men det kommer inte att ske nu, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Torbjörn Hållö tror att nästa sänkning av styrräntan sker i augusti, medan inflationen bedöms sjunka under 2 procent innan årsskiftet. Han håller med Daunfeldt och Svantesson om att vi i nuläget är förbi stora prishöjningarna, men ser ett behov av åtgärder som kan förebygga framtida kriser.

– Det som är viktigt nu är att Sverige lär sig av det som hänt de senaste åren. Och vikten av att investera i energiproduktion och elöverföring. För att ju mer vi gör de investeringarna nu, desto mindre riskerar vi att vi får nya energiprischocker, säger han.

Enligt Sven-Olov Daunfeldt behöver regeringen se till att svenska företagare har möjlighet att återhämta sig från de senaste årens lågkonjunktur.

– Nu behöver man fokusera på att skapa tillväxt och öka konkurrenskraften. Det viktigaste för oss är att regeringen investerar mer i infrastrukturen och åtgärdar de här tillväxtbromsarna vi har nu i det svenska samhället.