Bild: Tekniska museet/Flickr. Möte i Sv. Telegraftjänstemännens förening, Sundsvall..
Bild: Tekniska museet/Flickr. Möte i Sv. Telegraftjänstemännens förening, Sundsvall.

Bara tolv procent av styrelseledamöterna i Sveriges tio största bolag har utomeuropeisk bakgrund, avslöjar Sveriges television.

Det råder stor brist på personer med utländsk bakgrund i svenska bolagsstyrelser. Bara elva av 90 styrelseledamöter har en utländsk bakgrund i de tio största bolagen i Sverige. Utav de elva var nio från USA och två från Australien.

– Det är inte vem som helst som kan göra karriär i svenskt näringsliv. Synen på vem som är bärare av kompetens är oerhört snäv, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright och expert på mångfald i näringslivet till SVT.

Samtliga bolag hävdar att de rekryterar efter kompetens och att mångfald är någonting de prioriterar, men siffrorna som SVT:s granskning visar är tydliga.

– Jag vet att man tycker att man rekryterar utifrån kompetens, men samtidigt när man ser det här havet av svenska medelålders män så inser man att man har misslyckats i att fånga upp de kompetenser som finns inom andra grupper, säger Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam till SVT.