Mona Sahlins kandidatur till toppjobbet som generaldirektör för ILO får nu stöd från det europeiska socialdemokratiska partiets kvinnoförbund.

– Kvinnor måste behandlas jämställt på arbetsmarknaden såväl som att ha en jämställd tillgång till arbetsmarknaden och i beslutsfattande positioner. Att göra Mona Sahlin till generaldirektör för ILO sänder en stark signal om att dessa fundamentala frågeställningar kommer att vara högst upp på ILO:s agenda, säger kvinnoförbundets ordförande Zita Gurmai i ett pressmeddelande.

Mona Sahlin nominerades till posten som ILO:s generaldirektör av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i januari.

Sahlin backas upp av svenska fackförbund som LO och TCO. Socialdemokraternas nuvarande partiledare Stefan Löfven har uttalat ett starkt stöd för Sahlins kandidatur:
– Vi socialdemokrater är stolta över Mona Sahlins nominering till generaldirektör i ILO. Hon har vårt fulla stöd. Hon skulle medverka till att ILO stärker arbetet med trepartssamverkan, säger Stefan Löfven.

Valet av ny generaldirektör för ILO kommer att avgöras i maj, men tillträdandet sker först den 30 september. ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och har 183 medlemsländer.