FOTO: J P Goguen/Flickr

Avtal 17 Fastighets, Seko och Almega är överens om nytt avtal för området Almega Serviceentreprenad. I och med det nya avtalet dras alla varslade stridsåtgärder tillbaka.

Alla parter accepterade under fredagen medlarnas hemställan och alla varsel om strejk dras därmed tillbaka.

– Vi är nöjda med uppgörelsen. Vi har med den låglönesatsning som är LO:s gemensamma krav. Den är värd 83 kronor och vi har inte behövt sälja av något på avtalet för att få med den, säger Magnus Pettersson, Fastighets och Mats Ekeklint, Seko, i ett pressmeddelande.

Avtalet sträcker sig i tre år och enligt Fastighets höjs lönerna med 512 kronor 1 juni 2017, 550 kronor 1 juni 2018 och 550 kronor 1 juni 2019.

Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 22 år blir 22 212 kronor 1 juni 2017, 22 762 kronor 1 juni 2018 och 23 312 kronor 1 juni 2019.

– Almega har hittills i årets avtalsrörelse tecknat hela 49 nya kollektivavtal, vilket är fler än någon annan arbetsgivarorganisation tecknat under årets avtalsrörelse. Samtliga avtal har landat med ett avtalsvärde om 6,5 procent på tre år, även på de avtalsområden som rymmer en låglönesatsning, skriver Almegas vd Anna-Karin Hatt.