Bild: Miljöpartiet

MP vill begränsa aktiebolagens möjligheter att göra vinst på skolverksamhet. Utspelet säger mer om strömningarna i MP, än om framtiden för friskolorna.

Miljöpartiet förkunnar i dag på DN Debatt att de ”vill se en skolpolitik som sätter eleverna i centrum”. Det är ett uttalande som alla nog kan ställa sig bakom. Miljöpartiet presenterar emellertid ett par förslag på nya friskoleregleringar. Mest uppseendeväckande är att aktiebolag som driver friskolor ska skriva in i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att göra vinst – utan att driva bra verksamhet.

Tanken bakom kravet på ändrad bolagsordning är att säkra återinvesteringar i verksamheten. Om vinstuttag ändå sker, ska bolaget ”tydligt redovisa hur man uppfyllt sitt utbildningssyfte och varför pengarna ska användas till annat.”

Alltså, aktiebolag som driver skolor ska kunna göra vinst även i fortsättningen. Men utbildning är huvudsyftet.

Vidare föreslår Miljöpartiet bland annat att aktiebolag som driver skolor ska granskas av särskilda revisorer, certifierade av Skolverket. Skolrevisorerna ska bland annat titta på verksamheten, utifrån de nationella styrdokumenten.

Miljöpartiets utspel kan ses som ett inlägg i debatten som drog igång med SNS-rapporten ”Konkurrensens konsekvenser”. Privat ägd och styrd verksamhet som finansieras av offentliga medel – vård, skola och omsorg – har fått utstå hård kritik. Framför allt har det lyfts krav på mer effektiv reglering, av friskolorna såväl som författarna bakom SNS-rapporten, som politiker.

Om Miljöpartiets förslag innebär en sådan förbättring är svårt att säga. De skulle onekligen försvåra för aktiebolag i utbildningsbranschen att parkera stora vinstutdelningar på aktieägarnas bankkonton. Men de berör inte kärnan i framgångsrik utbildning: Bra lärare. Vilket är ironiskt, när Miljöpartiets debattartikel slår fast att ”den viktigaste faktorn bakom de resultat som uppnås är lärarnas sätt att undervisa.”

Debattartikeln ska kanske snarare ses som ett inlägg riktat internt, till Miljöpartiets medlemmar, än till andra partier och väljarna. Budskapet är att Miljöpartiet ska välja sida, och säga nej till möjligheterna att göra sig en förmögenhet genom att driva skolor. Det skulle innebära ett kliv åt vänster.

Den miljöpartistiska skolpolitiken har tidigare, precis som den ekonomiska politiken, lutat åt en position där flera borgerliga partier står. Men ett skifte har legat i korten. Den tidigare ekonomisk-politiska talespersonen Mikaela Valtersson lämnade riksdagen efter att ha förlorat språkrörsstriden mot Åsa Romson. Valtersson, som också ägnat sig åt skolpolitik, gick vidare till posten som vice vd på Kunskapsskolan, en av de större friskolekoncernerna.

Romson är – föga förvånande – en av de partiföreträdare som signerat Miljöpartiets debattartikel.