Bild: Arbetsförmedlingen

Dagens Arena har granskat vårbudgetens nyckelsiffror. Dystra siffror framkommer om växande antal långtidsarbetslösa, växande inkomstklyftor och fler sjuka utan ersättning.

Långtidsarbetslösheten tickar uppåt:
Skärmavbild 2014-04-09 kl. 10.52.20
Antalet personer som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen längre tid än 730 dagar har mer än fördubblats sedan den borgerliga regeringen tog över makten.

Också de som har varit inskrivna kortare tid ökar nu.

–––––––––––––

Mörkt för funktionsnedsatta:
Personer med funktionsnedsättning möter en allt mer avvisande arbetsmarknad.

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen har ökat från 22 900 tredje kvartalet 2008 till 51 000 personer tredje kvartalet 2013.

–––––––––––––

Många långtidsarbetslösa bland födda utanför EU:
Skärmavbild 2014-04-09 kl. 11.07.13
Regeringen har inte lyckats vända trenden med att allt fler födda utanför EU är långtidsarbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har pekat nästan spikrakt uppåt sedan 2008.

Även personer som enbart har förgymnasial utbildning befinner sig oftare i långtidsarbetslöshet. 2008 var drygt tre procent av gruppen långtidsarbetslösa. Nu befinner sig nio procent i långtidsarbetslöshet.

–––––––––––––

Fortsatt hög ungdomsarbetslöshet:
Skärmavbild 2014-04-09 kl. 11.06.23
Arbetslösheten bland unga är fortsatt hög. För unga i gruppen 15–19 år har andelen arbetslösa gått från 32,1 procent till 36,7 procent.

I gruppen 20–24 år har arbetslösheten gått från 14 procent till 18,6 procent.

–––––––––––––

Inkomstskillnaderna växer:
Skärmavbild 2014-04-09 kl. 13.43.39
Sedan 1991 har inkomstskillnaderna vuxit med hela 29 procent. En tydlig bana blir synlig när hushållens kapitalvinster räknas bort. Inkomstskillnaderna växer sig allt skarpare och har pekat uppåt i en brant kurva sedan 2004. Finanskrisen har dock gjort att vinsterna på kapital jämnats ut.

–––––––––––––

Fler sjuka – färre får ersättning:
Skärmavbild 2014-04-09 kl. 13.37.02
Sedan 2010 har antalet personer med sjukpenning ökat. Dessutom är personer sjukskrivna längre tid. Framför allt är det sjukfrånvaron på grund av psykiska diagnoser som ökar och dessa är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män.

Regeringens prognos är att antalet sjukskrivna kommer att minska men att kostnaderna kommer att öka.