Tunnelbanan Stockholm
Bild: News Oresund – Johan Wessman/Wikimedia.

Facket Seko varslar om strejk inom spårtrafiken. Det här efter att man inte lyckats komma fram i frågor om schemaläggning och tid till återhämtning. 

För några veckor sedan gick lokförare inom Stockholms pendeltåg ut i vild strejk i protest mot att tågvärdarna avvecklas på tågen. Bland lokförarna fanns en besvikelse mot det största facket, Seko, och deras förmåga att agera på området.

Nu varslar Seko om strejk för bland annat lokförare inom MTR i Stockholm, men inte bland pendelförarna utan i tunnelbanan. Även Transdev (Öresundstrafiken), SJ och Green Cargo berörs av strejkvarslet. Det skriver Seko i ett pressmeddelande. Frågan om tågvärdarna har inte varit ett skarpt avtalskrav från Seko, och är heller inte en av stridsfrågorna i strejkvarslet.

Orsakerna till att Seko varslar om strejk är istället för att få “ett slut på sena schemaändringar” och för att medlemmarna ska få tid för återhämtning.

– Utvecklingen i spårtrafikbranschen går åt helt fel håll. En alldeles färsk undersökning bland våra medlemmar visar att hela 2/3 har svårt att förena arbetet med fritid och familj. Detta är oacceptabelt, säger Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia i pressmeddelandet.

Totalt 1 200 personer kan tas ut i strejk i tre steg, med start 11 maj.

Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson säger att det nu är upp till arbetsgivarparten att komma till förhandlingsbordet:

– Vår motpart, Almega Tågföretagen, har i förhandlingarna sagt att de inte vill diskutera och förhandla mer om vi inte lägger ett varsel. Nu är det upp till bevis, fortsätter Nilsson.

Seko varslar också om nyanställnings-, mertids-, och nyanställningsblockad på hela avtalsområdet.