Jimmie Åkesson är den stora vinnaren i novembers stora väljarundersökning.

SCB:s partimätning I SCB:s nya mätning är SD näst största parti även bland kvinnor. Ökningen sedan senaste mätningen i maj är över 5 procentenheter.

Att Sverigedemokraterna rusar i väljarstöd medan S backar är en av de mest uppmärksammade förändringarna i SCB:s stora partisympatiundersökning som publicerades i morse. Men stödet för SD ökar också starkt hos kvinnor.

Jämfört med SCB:s senaste undersökning från i maj ökar SD sitt stöd hos kvinnliga väljare med över fem procentenheter: från 13,4 till 18,7 procent.

Det högsta stödet för SD bland kvinnor i partisympatiundersökningen dessförinnan är 15,4 procent, vilket var i november 2015.

Så skulle män och kvinnor ha röstat om det vore val i dag, fördelat på partierna. Diagram: SCB, november 2019

Det har skrivits mycket på senare tid om det politiska värdringsgapet mellan kvinnor och män, och inte minst på GAL-TAN-skalan. Men enligt Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo, är det inte oväntat att SD ökar sitt stöd bland kvinnor när partiet växer överlag. Han säger att partiet medvetet arbetat för att få en bredare politisk profil, och att locka kvinnor till exempel genom att ändra hållning i abortfrågan.

Han tror dock att det är främst bland arbetarkvinnor som SD går framåt.

– Det är fortfarande mycket färre kvinnor än män som röstar på SD. Men för kvinnor i LO-gruppen är det mycket mer normalt att rösta på SD än i andra grupper, eftersom många av deras män gör det, säger Toivo Sjörén.

Det finns fortfarande tydliga värderingsskillnader mellan kvinnor och män, där kvinnor prioriterar sociala frågor och miljö högre, medan män tycker att invandring är en viktigare fråga än kvinnor, enligt Toivo Sjörén.

Ann-Catherine Jungar, docent vid Södertörns högskola som forskar om högerradikala och populistiska partier, säger att SD framförallt har svårt att nå unga kvinnor

– LO-medlemmar och pensionärer är de kvinnor som SD har lättast att locka, det är inte de unga feministerna och klimataktivisterna, säger Ann-Catherine Jungar.

Trots en skillnad mellan kvinnor och män i vilka frågor som anses viktiga, säger både Ann-Catherine Jungar och Toivo Sjörén att den senaste tidens stora fokus på kriminalitet och trygghetsfrågor i den politiska debatten troligen gjort intryck även på kvinnorna.

– Om det pratas mycket om lag och ordning och kriminalitet så blir ju de frågorna viktigare, och där har SD skaffat sig en position inom och har ett förtroende som är högre än partiets väljarstöd, säger Toivo Sjörén.

Enligt Ann-Catherine Jungar har det stigma som tidigare var förknippat med att rösta på SD numera i minskat, vilket kan locka fler kvinnor till partiet.

– Det finns teorier om att stigma kring ett visst parti påverkar kvinnor mer än män, och gör de mindre benägna att rösta på det partiet. Men nu har stigmat kring SD minskat. Det märks inte minst när man frågar väljarna om hur de ser på ett politiskt samarbete med SD, där främst M och KD:s väljare har blivit mer positiva.

SD:s ökande väljarstöd hos kvinnor sammanfaller med att tre högt uppsatta kvinnliga SD-politiker de senaste veckorna har lämnat partiet eller petats ned till en lägre position. Men Toivo Sjörén tror inte att politikerna i toppen påverkar väljarna i någon större utsträckning.

– Det är ganska få väljare som vet vilka som är nummer ett och två i partistyrelserna.