Foto: Riksdagen/Wikimedia

Politik SD och de rödgröna vill ha ökad statlig styrning av järnvägsunderhållet. Trots det väntas regeringens förslag om fortsatt privatisering att gå igenom när frågan tas upp i riksdagen på tisdagen. 

Under omröstningen i riksdagen kommer tre förslag att presenteras. Ett av dessa läggs fram gemensamt av S, V och MP.

– Vårt förslag handlar om att ta tillbaka en del av järnvägsunderhållet till staten. På så sätt tror vi att vi kan lära oss vad som driver kostnaderna och bättre bidra till att beta av den underhållsskuld vi har. Med många aktörer är det lätt att vi tappar kompetensen. Dessutom blir det svårt med ansvarsutkrävande när det är så många aktörer inblandade, säger Gunilla Svantorp, socialdemokratisk ledamot i Trafikutskottet.  

SD kommer rösta på regeringens förslag om järnvägsunderhållet

SD vill också, till skillnad från regeringen, se ett ökat statligt ansvar av järnvägsunderhållet och har kommit med ett eget förslag som till delar liknar det som de rödgröna lagt fram. Men eftersom förslaget inte har stöd av några andra partier så kommer det att falla.

– Vi kommer rösta för vår reservation i det här betänkandet och sen kommer vi att rösta för KD, M och L:s förslag när vårt faller, säger Thomas Morell, sverigedemokrat och vice ordförande i Trafikutskottet.   

Ett förfarande som Gunilla Svantorp tycker är märkligt 

– Skulle det gå rätt tillväga så skulle SD lägga ner sin röst, säger hon. 

Men enligt Thomas Morell finns det en förklaring till att man gör så, trots att de rödgrönas förslag ligger närmare SD:s än vad regeringens förslag gör. 

– Det pågår förtroendefulla samtal mellan oss och regeringspartierna där vi tittar på en helhetslösning som fungerar över tid, säger han. 

S vill inte förhandla med SD

Vad den lösningen går ut på vill han inte avslöja, men Thomas Morell menar att SD tycker att det är mer fördelaktigt ur ett helhetsperspektiv att förhandla med regeringen än att rösta ja till de rödgrönas förslag.

Ett annat alternativ hade varit att S, V och MP lagt fram ett gemensamt förslag tillsammans med SD och på så sätt kunnat få sin vilja igenom när det gäller järnvägsunderhållet. Men det hade inte varit någon framkomlig väg enligt  Gunilla Svantorp. 

–  SD har inte samma grundläggande värderingar som oss och därför har vi valt att inte samarbeta med dem. Men vi la fram vårt förslag redan i höstas så det hade bara varit att haka på för dem om de hade velat.