Bild: Pixabay

nyhet Trafikverket bör ta över järnvägsunderhållet och driva det i egen regi. Det menade Bengt Jäderholm, när han presenterade sin utredning vid ett seminarium i riksdagen nyligen.

Bengt Jäderholm, tidigare generaldirektör för Vägverket och direktör på Banverket, berättade vid seminariet i riksdagen om den drastiska förändring som genomförts av järnvägsunderhållet.

– 2010 bolagiserades Banverkets produktion. Tidigare hade allt underhåll skötts av Banverket. Nu skulle allt upphandlas på marknaden och det skulle gå snabbt.

Det var allianspartierna som drev igenom förändringen 2010, trots protester från S, V, MP och de fackliga organisationerna. Den dåvarande regeringen Reinfeldt hänvisade till att en ökad konkurrensutsättning skulle pressa kostnaderna. Enligt Seko Infranords utredningen har konsekvenserna istället blivit de omvända.

– Trots att kostnaderna för underhållet ökat från 2,8 miljarder kronor till 6 miljarder kronor mellan 2002 och 2014 har punktlighet och olyckor i samband med spårarbete varit oförändrade eller försämrats, konstaterade Jäderholm.

Orsaken till den negativa utvecklingen är enligt Jäderholm att det är olämpligt att använda marknaden för att organisera underhållet av järnvägen.

– För det första har vi bara en beställare. För det andra är antalet företag som handlas upp väldigt få. Det handlar om ett par tre företag i hela Sverige, ibland är det bara ett enda företag som får lägga anbud. Då sätts konkurrensen ur spel. Det leder också till att beställaren inte har möjlighet att bryta ett kontrakt där entreprenören misslyckats med att hålla sin del av avtalet.

Vid seminariet pekade Jäderholm också på att marknadsstyrningen ger motsägelsefulla signaler.

– Företag får mer betalt per timme för att åtgärda akuta problem än för att sköta det långsiktiga underhållet. Det skapar incitament för att strunta i det långsiktiga.

Jäderholm hänvisade även till internationella erfarenheter. I flera andra länder som lagt ut järnvägsunderhållet på entreprenad har staten tagit tillbaka underhållet till den egna organisationen. Det har blivit nödvändigt efter att underhållet eftersatts och att allt fler tåg blivit försenade.

I utredningen anger Jäderholm flera alternativ om vad som bör ske nu. Ett av dessa ligger honom särskilt varmt om hjärtat.

– Infranords tillgångar och skulder kan mot en skälig ersättning tas över av Trafikverket. Sedan kan all personal erbjudas anställning i Trafikverket. Infranord bör därefter likvideras.

En sammanfattning av Jäderholms utredning kan laddas ner här. Seko Infranord, som givit ut utredningen, består av flera lokala klubbar och representerar 1400 anställda inom Infranord. Seko Infranord var också en av arrangörerna av seminariet i riksdagen.

Den 31 mars i år ska en offentlig utredning presenteras om järnvägsunderhållet. Den leds av LOs tidigare avtalssekreterare Erland Olausson. Seko Infranords initiativ är ett försök att påverka den offentliga utredningen. Seko Infranord hänvisar också till att Stefan Lövfen tidigare har lovat att förstatliga järnvägsunderhållet.

Text: Mats Wingborg