Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna och Anders Svensson, vd HSB Stockholm.

andrahandsuthyrning HSB vill skärpa regelverket för när en andrahandsuthyrning kan beviljas. Organisationen Bostadsrätterna tycker att det vore mer verkningsfullt att öka sanktionsmöjligheterna mot medlemmar som hyr ut återkommande utan tillstånd.

Tillfälliga, ibland väldigt frekventa, uthyrningar av lägenheter via Airbnb har blivit ett växande fenomen i storstäder. I takt med en ökad medvetenhet om fenomenet kommer också förslag om hur frågan bör hanteras.

Medan ett fåtal bostadsrättsföreningar har antagit regler som tillåter ett visst antal korttidsuthyrningar per lägenhet, och i ovanliga fall obegränsade uthyrningar, har de allra flesta föreningar samma stadgar när det gäller uthyrningar. De innebär att andrahandsuthyrning kräver tillstånd – oavsett längd och form på uthyrningen.

I veckan skrev HSB en debattartikel i SvD där de föreslår ett snävare regelverk för när andrahandsuthyrning ska vara tillåten. De är kritiska till att riksdagen 2014 öppnade upp för fler giltiga skäl att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand.

– Det viktiga vi för fram i vår artikel är att styrelsen har rätt att bevilja och bestämma över andrahandsuthyrningar. Man måste alltid ha tillstånd. Vi tycker att det är för lätt att få skäl att hyra ut i dag, säger Anders Svensson, vd på HSB Stockholm.

När det gäller korttidsuthyrningar över en helg eller några sommarveckor när man är på semester, menar HSB att det borde kunna vara tillåtet i begränsad omfattning.

– Om man vill hyra ut lägenheten sju-åtta gånger per år tycker vi att det är att betrakta som hotellverksamhet. Så antal gånger man hyr ut är en viktig princip som jag tycker att lagstiftningen bör kunna reglera, säger Anders Svensson.

HSB vill att bostadsrättslagen skrivs om för att lättare kunna slå fast vad som skiljer systematiskt andrahandsuthyrning från mer traditionell sådan. Det skulle ge bostadsrättsföreningar bättre verktyg att agera mot korttidsuthyrningar.

Man kan se över om man vid upprepade andrahands- uthyrningar kan förverka sin rätt att bo i lägenheten.

Enligt HSB handlar det i grunden om att värna bostadsrätten som boendeform.

– En bostadsrättsförening är i grunden ett kooperativ som bygger på att man tar gemensamt ansvar och förvaltar fastigheten. Man äger inte lägenheten, utan bara en andel i sin förening, och ett aktivt deltagande från medlemmarna bygger på att de bo där.

Bostadsrätterna (tidigare Sveriges Bostadsrättsföreningars centralorganisation, SBC) betraktar också det relativt nya fenomenet med återkommande korttidsuthyrning som ett problem.

– Det skapar mycket otrygghet i föreningar. Man vet inte vilka man möter i trapphuset, det kan vara stökigt och gästerna kanske inte kan föreningens regler, säger Ulrika Blomqvist, vd på Bostadsrätterna.

Men i motsats till HSB tror hon inte att lagstiftningen om skäl för andrahandsuthyrning är rätt väg att angripa frågan.

– Dagens lagstiftning bygger på att bostadsrättsinnehavaren ska gå till styrelsen och ansöka om tillstånd att hyra ut, men ofta begär de boende inte tillstånd för korta andrahandsuthyrningar.Eftersom korttidsuthyrning är en relativt ny företeelse behöver man kanske titta över lagstiftningen i förhållande till hur verkligheten ser ut, säger Ulrika Blomqvist.

Hon jämför med reglerna för bostadsrättsinnehavare som upprepade gånger inte betalar sin avgift i tid, och att det till slut kan leda till att de förlorar rätten att bo kvar.

– Man kan se över om man vid upprepade otillåtna andrahandsuthyrningar också kan förverka sin rätt att bo i lägenheten, säger Ulrika Blomqvist.

Hon påpekar att korttidsuthyrningarna ofta går så snabbt, att de sällan hinner prövas av föreningen.

– En del föreningar har löst det genom att bestämma att så här många gånger per år får man hyra ut.

Men hon påpekar att den generella bilden bland Bostadsrätternas medlemmar är att korttidsuthyrningar är något man upplever som negativ.

– Om det är beteendet med korttidsuthyrningar man vill motverka bör man se över sanktionsmöjligheter. Dessvärre tror jag inte det kommer hända så mycket på politisk nivå, säger Ulrika Blomqvist.