regeringen.se

“De som kommer i dag har sämre kunskaper då många inte gått i skolan och de kommer hit senare.”

På onsdagen presenterade integrationsminister Erik Ullenhag (FP), jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP), och utbildningsminister Jan Björklund (FP) en satsning för att förbättra utrikes föddas utbildning.

De senaste åren har färre av de som invandrat klarat att bli gymnasiebehöriga, något som tros bero bland annat på att invandrarna företrädesvis kommer från andra länder i dag.
– Invandringen har bytt karaktär. De som kommer i dag har sämre kunskaper då många inte gått i skolan och de kommer hit senare. Utmaningen är därför jättestor, konstaterade Björklund på en presskonferens på onsdagen.

Det handlar bland annat om att många av de unga invandrare, ibland ensamkommande flyktingbarn, oftare kommer från till exempel Somalia eller Afghanistan än förr. Länder där skolsystemet slagits sönder, eller som i fallet med Afghanistan där många flickor inte fått gå i skolan alls.

Satsningen rör inte några större summor sett till vad utbildningsväsendet i Sverige kostar som helhet. Under 2013-2016 kommer totalt sett 409 miljoner kronor att satsas för att stärka de här grupperna. 105 miljoner avsätts för att nyanlända elever ska få tre timmar extra per vecka i skolan, för att läsa svenska, framför allt i årskurs 5-9. Dessutom ska SFI förbättras och lärare och rektorer ska kompetensutvecklas.

Tidigare har Folkpartiet resonerat kring förlängd skolplikt för nyanlända men något sådant kommer inte i höstbudgeten.