outsourcing ISS och Sodexo är två av de största aktörerna på den upphandlade tjänstemarknaden. Här bemöter de kritiken mot hur branschen fungerar och beskriver hur de anser att de tar ansvar som arbetsgivare.

Dagens Arena har publicerat en granskning som visar hur outsourcingen ökar i Sverige, främst när det gäller tjänstesektorer och arbetaryrken. Det här leder ofta till otrygga anställningar, försämrade villkor och sänkta löner, eftersom olika företag konkurrerar om att vinna upphandlingar. Enligt Medlingsinstitutets lönestatistik har flera yrken där outsourcing är vanligt halkat efter övriga arbetsmarknaden i löneutveckling 2014–2017.

Men Henrik Virro, verksamhetschef på Sodexo, säger sig inte känna igen att löneutvecklingen skulle halka efter i företagets branscher.

– Vi medverkar inte till lönedumping på något sätt, vi kör kollektivavtalsenliga löner och i vissa fall lägger vi oss lite över så att vi kan anställa rätt personal. Sedan har vi sett att vissa konkurrenter emellanåt kommer in med ett väldigt lågt anbud. Men för vår del puttas inte lönerna ned. Jag vågar inte säga om det sker en lönepress nedåt generellt, säger Henrik Virro.

Ledningen för ISS i Sverige, uppger att de inte känner igen att löneökningen skulle ha varit långsammare – i alla fall inte i vad gäller tre av de egna branscherna.

– När det gäller löneutvecklingen för receptionister, telefonister och vaktmästare har vi inte sett någon trend i att de halkat efter i löneutvecklingen. Skulle det vara så tror vi inte att det beror på att det handlar om så kallat okvalificerat arbete, utan snarare att det under de senaste åren skett ett generationsskifte framförallt inom dessa yrkesgrupper. En lägre genomsnittsålder idag än tidigare skulle kunna förklara en lägre löneutveckling jämfört med andra grupper. Tilläggas kan också att dessa grupper ofta har individuell lönesättning, skriver Susanne Stenhager, sälj- och marknadsdirektör på ISS, i ett mejlsvar till Dagens Arena.

Gunilla Krieg, ombudsman på Unionen, menar å sin sida att det är just företag som ISS och ständigt återkommande upphandlingar som leder till generationsskiften.

»Generationsskiften blir det ofta när de äldre med högre lön inte erbjuds fortsatt anställning när ett konkurrerande företag vinner en upphandling« säger hon i en kommentar.

Både ISS och Sodexo uppger att de väljer bort upphandlingar där lägst pris är enda faktorn.

Enligt Susanne Stenhager är ISS en bra arbetsgivare, där anställda gärna stannar länge. 90 procent av personalen är tillsvidareanställd, och att personal skulle få nya kontrakt med lägre lön hör till ovanligheterna, menar hon.

– Det kan inträffa vid enstaka tillfällen när vi tar över medarbetare direkt från kunden (när ett företag outsourcar för första gången red.anm.) att medarbetaren haft en lön som inte är i linje med den roll denne innehar. Vi har dock processer för detta och det finns också en skyddslagstiftning som reglerar detta, säger Susanne Stenhager.

Samtidigt pekar hon på det hon ser som en positiv trend där leverantörer ställer högre krav på sina underleverantörer.

– Beställare ställer högre krav på exempelvis hållbarhet och schysta arbetsvillkor så att de sorterar bort oseriösa aktörer. Många kunder har som mål att vara koldioxidneutrala, och då kan vi visa att vi har kemikalieneutral städning och kör elbilar. På den sociala sidan kan vi påvisa mångfald, kollektivavtal och schysta friskvårdsbidrag.

Sodexo hävdar att man är bättre än de flesta i branschen, eftersom företaget levererar 80 procent av sina tjänster med egenanställd personal. Hur många som är tillsvidareanställda inom till exempel städbranschen säger Henrik Virro att han inte kan uttala sig om, men han medger att det kan vara fler tillfälliga anställningar och timanställningar inom just städ.

– Genom åren har vi endast haft ett fåtal förhandlingar som handlat om sänkta löner. När det sker personalövertag är det alltid en inrangering. Då brukar vi räkna med de löner som finns hos personalen vi tar över, säger Henrik Virro.

Om Sodexo skulle befinna sig i ett kontrakt där betalningen inte täcker kostnaderna, är det inte personalen som får ta smällen, säger han.

– Det har hänt att vi har förhandlat oss ur ett olönsamt avtal, men det vanligaste är att vi försöker sälja in extratjänster till kunden.

På frågan om hur Sodexo försöker stå ut i konkurrensen med andra bolag nämner Henrik Virro insatser mot matsvinn och en jämställd företagsledning.

–Vi är öppna för att ta emot nyanlända och praktikanter hos oss. Under 2017 tog vi emot 201 nyanlända efter att regeringen bett företagen om hjälp. 30 procent av dem fick sedan en tjänst hos oss. Vi har tagit fram en språkapp tillsammans med Lingio där de som inte har svenska som modersmål kan få utbildning i de mest vanliga fraserna i den här branschen, säger Henrik Virro på Sodexo.