En ventil i budgetlagen gör det möjligt för oppositionen att stoppa den extra skattesänkningen för höginkomsttagare. Ett första steg togs i skatteutskottet på onsdagen.

Det är skillnaden mellan reglerna för intäkter och utgifter i budgetlagen som gör det möjligt för oppositionen att stoppa regeringens förslag om en extra skattesänkning för de som tjänar över 36 000 kronor i månaden – den så kallade höjda brytpunkten för statlig skatt.

När budgetlagen skrevs om efter 1990-talskrisen låg fokus på att stoppa kostsamma utgiftsökningar. I dag röstar riksdagen först om budgetens utgiftsramar som en helhet. Syftet är att förhindra att enskilda delförslag drar i väg kostnaderna. Det förhindrar till exempel att oppositionen till en minoritetsregering röstar igenom egna kostsamma reformer vid sidan av budgetramarna.

Regeringens förslagna skattesänkning för höginkomsttagare hamnar dock under regelverket för intäkter, eftersom en utebliven skattesänkning innebär mer pengar i statskassan. Eftersom syftet med budgetlagen är att minska utgifterna, och öka besparingarna, är reglerna för att stärka intäkterna mer generösa. Här finns en ventil i budgetreglerna som gör det möjligt för oppositionen att stoppa enskilda kostsamma förslag.

Det är dock omstritt om det verkligen går att tolka budgetlagen på det här sättet. Olika experter säger olika saker.

Samtidigt som regeringen och oppositionen bråkar om hur budgetreglerna ska tolkas, så pågår en parlamentarisk utredning som har till uppgift att se över just budgetreglerna. Men även där är man oense. Moderaterna vill ta bort den potentiella möjligheten för en riksdagsmajoritet att stoppa budgetförslag, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha den kvar.

Utredningen skulle ha varit klar under gårdagen. Men eftersom partierna är oense bordlades frågan till på tisdag i nästa vecka.

Efter regeringens nederlag i skatteutskottet under torsdagen skickas frågan nu till finansutskottet. Där kan den bli liggande till i början av oktober innan den behandlas. Även där kommer förmodligen oppositionen rösta emot skattesänkningen. Regeringen har dock aviserat att de ändå inte tänker dra tillbaka förslaget. Därmed kommer det dröja till efter den 20 november, då budgetramarna är satta, innan frågan får ett avgörande.

Under tiden kommer striden om tolkningsföreträde förmodligen trappas upp. I slutändan kan frågan om hur budgetlagen egentligen ska tolkas att avgöras i konstitutionsutskottet.

Det är upplagt för en långdragen parlamentarisk boxningsmatch i höst.