Foto: Riksdagen
Foto: Riksdagen

Nu på morgonen presenterade regeringen sin budget, som innehåller satsningar för ungefär 25 miljarder.

Regeringen föreslår i sin budget reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat, för jämställdhet samt för att värna den svenska modellen. 

Dagens Nyheter har gjort en sammanställning av de viktigaste reformerna. Omkring 25 miljarder kronor ska investeras 2015 på följande:

Jobben: Knappt 5 miljarder kronor 2015 till utbildning och jobb för arbetslösa, Arbetsförmedlingen med mera.

Skolan: 3,4 miljarder kronor 2015 och 5,6 miljarder årligen från 2016 till fler anställda, mindre klasser/grupper, stöd till utsatta skolor. Från år 2017 3 miljarder till höjda lärarlöner.

A-kassan: Taket höjs från 680 kronor per dag till 910 kronor per dag under de första hundra dagarna. Kostar cirka 2 miljarder kronor årligen.

Infrastruktur: Cirka 1,5 miljard kronor 2015 till järnvägsunderhåll, bredband med mera.

Klimatstöd: 200 miljoner kronor 2015, 600 miljoner från 2016, till lokala klimatinvesteringar. 500 miljoner kronor årligen till kollektivtrafik i tätorter. 100 miljoner kronor 2015, 300 miljoner från 2016, till klimatsmarta renoveringar av skolor.

Naturskydd: Cirka 1 miljard kronor årligen från 2015 till förstärkt skydd av värdefull natur.

Företagen: Cirka 500 miljoner kronor 2015 till exportfrämjande, lägre sjuklönekostnader med mera.

Cancervård: 500 miljoner kronor årligen för att korta köerna och göra vården mer jämlik över hela landet.

Förlossningsvård: 400 miljoner kronor årligen till kompetensutveckling och mer personal.

Äldreomsorg: 500 miljoner kronor årligen till mer personal inom äldreomsorgen.

Fri entré på museer:80 miljoner kronor årligen. Gäller statliga museer som är myndigheter.

 

Skatter och avgifter

Arbetsgivaravgifter:Nedsättningen av avgiften för unga anställda tas bort. Ger 9,6 miljarder kronor i intäkter för staten 2015 och 18,8 miljarder från 2016. Höjd avgift för de över 65 år ger 2,3 miljarder årligen.

Inkomstskatter:Jobbskatteavdraget trappas av på månadsinkomster över 50 000 kronor. Ger staten 2,4 miljarder kronor från 2015. Fler får betala statlig skatt, ger 1,9 miljarder.

Pensionssparande: ­Begränsning av avdragsrätt ger staten 3,1 miljarder kronor 2015.

Tobaksskatt:Höjningen ger 0,9 miljarder kronor årligen.

Kärnkraft: Höjd effektskatt ger 250 miljoner kronor årligen.

Pensionärsskatten:Sänks för inkomster upp till 240 000 kronor per år. Kostar staten cirka 2 miljarder kronor årligen.