T v: Ett av Amazons lager. T h: Sara Rosengren. Bild: Juliana Wiklund

e-handel Genom att bygga ut en hel infrastruktur med digitala tjänster kring kärnverksamheten med e-handel har Amazon lyckats bli ett dominerande företag globalt. Nu väntar den svenska marknaden.

 Hur har Amazon lyckats bli ett av världens största detaljhandelsföretag? Sara Rosengren, professor i företagsekonomi, tecknades en bild av företagets affärsmodell under ett seminarium anordnat av fackförbundet Handels under Almedalsveckan.

Om Amazons tillväxt i form av egen försäljning är otroligt stark – 25 procent per år sedan 1999 – så har företaget växt ännu mer när det gäller försäljning av andra företags varor på den egna plattformen; den delen av affären har ökat med 52 procent årligen under samma period.

Att de har kunnat nå den här nivån på tillväxt, beror på hur företaget har utvecklats till att omfatta allt fler sektorer och kringtjänster, berättade Sara Rosengren.

  • Under tidigt 2000-tal stötte Amazon på flera problem när de ville växa, men inte hann lägga upp nya produkter på säljsajten i samma takt som kundernas efterfrågan växte. Lösningen blev då att skapa sitt Marketplace, alltså en plattform där även andra företag kunde lägga upp sina produkter. Att tillräckligt bra teknologisk infrastruktur saknades fick Amazon att också skapa sin egen infrastruktur: Amazon Web services, som nu tillhandahåller bland annat molntjänster. Dessutom växte behovet av en sökfunktion för att bättre kunna hitta rätt produkter på plattformen, vilket gjorde att företaget utvecklade sitt eget system: Amazon Catalog API.
  • Amazon insåg att alla ovanstående lösningar måste skapas som en öppen modell som kan användas av andra, så att tjänsterna kan säljas, vilket också gav möjlighet för företaget att snabbt lära sig av oss av det som inte fungerade, och därmed kunna fortsätta att utveckla sina tjänster.
  • De här olika tjänsterna från Amazon är grunden i en så kallad plattformsmodell av företagande. Det innebär att företaget arbetar mer som ett ekosystem, än som en linjär kedja och kopplar ihop flera olika användargrupper – som köpare och säljare – men där kunderna kanske bara använder en av företagets tjänster.
  • Amazons intäkter från transaktioner och på att tillhandahålla web- och molntjänster är flera gånger större än intäkterna från försäljning av produkter. Att merparten av försäljningen inte kommer från produkter som säljas vidare gör att pengar sparas, vilket ger möjlighet till större bruttomarginaler.
  • Amazon har lyckats göra intäkter på sina lager, något som för andra företag är en investering. Det här är en gemensam nämnare med kinesiska e-handelsjätten Alibaba som också arbetar utifrån en plattformsmodell, men som till skillnad från det konsumentorienterade Amazon framförallt har riktat in sig på att vara en plattform mellan grossister.

Om Amazon etablerar sig i Sverige kommer det definitivt påverka andra delar av handeln, säger Sara Rosengren.

– Om man jobbar som Amazon gör kommer man att pressa priserna för alla andra handelsföretag, säger hon.

Eftersom Amazon har så många intäktskällor, och bara en liten del är kopplade till fysiska produkter, kan de tåla betydligt mindre marginaler på den delen av försäljningen för att vinna marknadsfördelar, menar hon.

Under seminariet medverkade också politiker samt fackföreningsrepresentanter från Storbritannien och Italien där Amazon redan är verksamma. Domen över e-handelsjätten var hård från Kevin Branstatter från brittiska GMB Union.

– Min uppmaning är att facken i Sverige bör betrakta Amazon som en fiende, sa han.

I hans berättelse ingick vittnesmål om ett otroligt hårt fysiskt arbete på lagren, där ingen hänsyn tas till de som är gravida och där fysiska skador hos de anställda är vanligt förekommande.

Sara Rosengren fick frågan om Amazons omvittnat dåliga arbetsvillkor skulle kunna skrämma iväg kunderna:

– Jag är förvånad över att det inte finns fler reaktioner kring e-handelsföretag vad gäller etik och villkor bakåt i kedjan. Det är bekvämlighet och pris som driver oss kunder, sa hon.