Foto: Jonna Westin

Socialdemokraterna kräver en lagändring efter Uppdrag Gransknings avslöjande om att friskolor väljer bort vissa elever. Ansökningarna bör fortsättningsvis ske via kommunen, anser partiet.

Efter  Uppdrag Gransknings  avslöjande i onsdags att friskolor väljer bort elever för att behålla sitt goda rykte blev reaktionerna starka från både allmänheten och politiskt håll.

Skolminister Jan Björklund har kallat Skolinspektionen till ett möte för att se hur granskningen av skolorna kan förbättras. Men Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven säger i dag till Dagens Nyheter att det inte är tillräckligt.

– Skolinspektionen har en viktig uppgift, som ofta består att i efterhand se till att det som blivit fel rättas till. Men vi vill att det ska bli rätt från början, säger han till Dagens Nyheter.

Socialdemokraterna kräver istället att friskolorna ska fråntas rätten att sköta antagningen. I framtiden bör det i stället skötas av kommunerna för att säkerställa att alla elever får samma chans. Samma förvaltning som i dag sköter antagningen till de kommunala skolorna ska även ta hand om kön till friskolorna. Om extra kostnader tillkommer för det här ska friskolorna stå för den kostnaden, skriver DN.

– Så länge det finns de här incitamenten, som vi ser på friskolorna, att välja bort elever som har lite problem, elever som behöver mer stöd. Då är det faktiskt så att vi måste flytta den formella ansökan till kommunen, säger Stefan Löfven till DN.

Friskolefrågan har länge varit kontroversiell inom Socialdemokraterna. Vinstfrågan och möjligheterna för kommunerna att säga nej till etablering av friskolor var en av de viktigaste frågorna för partiet under S-kongressen i april. Rätten att välja skola har partiet dock inga planer på att dra in. Socialdemokraterna var med om att genomföra flera avregleringar inom skolväsendet på 1990-talet.

– När friskolorna infördes var meningen att vi skulle ha olika pedagogiska inriktningar att välja på och det bejakar vi. Den ordningen som vi har nu med fri etableringsrätt, där har vi inte haft någon majoritet med oss. Vi har haft en annan uppfattning under lång tid, säger Stefan Löfven till DN.