Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson. BILD: Örjan Benzinger
Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson. BILD: Örjan Benzinger

Socialdemokraterna vill satsa två miljarder kronor på vården i sin kommande skuggbudget. “Det är en stor utmaning att få fram ny personal till sjukvården”, säger Magdalena Andersson.

Kriserna inom vården har avlöst varandra de senaste åren. Långa köer, brist på personal och låga löner har lett till flera upprop bland vårdpersonalen och kritik från patienter. Socialdemokraterna vill därför satsa två extra miljarder kronor per år från och med 2015 för att bland annat få fram fler sjuksköterskor och undersköterskor och på att de får en bättre löneutveckling och arbetsmiljö. Av de två miljarderna ska 400 miljoner kronor gå till landets största landsting i Stockholm.

– Vi har svårt att behålla personal och stora pensionsavgångar i Stockholms län är att vänta, säger Helene Hellmark Knutsson, finanslandstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting, som ledde presskonferensen på Södersjukhuset tillsammans med Magdalena Andersson.

Vårdsatsningen innehåller också mer administrativ personal, som medicinska sekreterare. De är tänkta att kunna frigöra mer tid för patienter. Socialdemokraterna vill också inrätta en kompetensförsörjningsplan för en långsiktig personalförsörjning och utveckla sjukvården på internet. De vill även rikta en del av pengarna mot 100 nya platser på barnmorskeutbildningar med start redan från hösten 2014. Fram till 2020 ska det finnas 420 fler barnmorskor i Sverige än i dag.

– Målet är att vi ska ha en barnmorska per födande kvinna, säger Helene Hellmark Knutsson, och tillägger att Södersjukhuset har den högsta andelen förlossningsskador i Stockholms län.

Förslaget om två miljarder extra till sjukvården är inget nytt för årets vårbudget. Det fanns även med i Socialdemokraternas höstbudget från förra året.

– Pengarna hade kunnat ha funnits redan vid den första januari i år, men tyvärr ville en majoritet i riksdagen hellre satsa på sänkta skatter, säger Magdalena Andersson.

Men hur vill hon då finansiera de två vårdmiljarderna?

– Vi höjer skatterna. De branschstöd (sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för unga, reds anm.) som regeringen subventionerar vill vi ta bort, säger hon till Aftonbladets webb-tv.