Socialdemokraterna nöjer sig inte med förändringarna i fas 3. I skuggbudgeten kommer partiet föreslå att hela jobb- och utvecklingsgarantin skrotas och ersätts med ett annat program.

I våras röstade den rödgröna oppositionen tillsammans med Sverigedemokraterna för ett stopp för nya anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3 inom jobb- och utvecklingsgarantin. Stoppet gällde till dess regeringen åtgärdat programmets kvalitetsbrister. Regeringen tvingades lyssna och gårdagens höstbudget innehöll också en del förändringar av fas 3.
– Om dessa förändringar är tillräckliga är i dag svårt att avgöra. Men för vår del kvarstår ändå kritiken. Vi tycker att hela jobb- och utvecklingsgarantin är felkonstruerad från början, säger Ylva Johansson, som är Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Socialdemokraterna vill nu gå vidare och skrota hela jobb- och utvecklingsgarantin. I stället föreslår partiet ett eget arbetsmarknadsprogram som i sin helhet kommer att presenteras i skuggbudgeten som släpps senast den 5 oktober.
– Exakt hur resursfördelningen ser ut och programmets utformning kommer att presenteras i budgeten, säger Ylva Johansson.

För Dagens Arena avslöjar ändå Ylva Johansson några detaljer kring förslaget. I dag inträder jobb- och utvecklingsgarantin först efter 300 dagar med a-kassa, eller när den arbetslösa har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i 18 månader. Socialdemokraterna vill att Arbetsförmedlingen ska göra en individuell bedömning av alla arbetssökande från första dagen och att åtgärder ska kunna sättas in redan från dag ett.
– Det är orimligt att människor ska gå arbetslösa så länge utan att ha möjlighet till olika typer av insatser. Vi vänder oss också emot att ersättning sänks när man går in i garantin. Vi tror på insatser från första dagen, säger Ylva Johansson.

Socialdemokraterna vill också förbättra a-kassan och satsa mer resurser på arbetsmarknadsutbildningar, starta-eget-bidrag, praktik och trainee-anställningar. Dessutom vill Socialdemokraterna bygga upp en egen verksamhet för arbetslösa med komplexa svårigheter. Programmet kommer att kallas Kraftsam och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna.
– Där kommer man kunna samla olika kompetenser med till exempel både rehab och arbetsförmedling, säger Ylva Johansson.