”I dag kommer riksdagen att besluta om ett stopp för nya anvisningar till fas 3 och kräva att regeringen återkommer och redovisar hur den löst missförhållandena. Regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats”, skriver Håkan Juholt och Ylva Johansson på DN Debatt.

”Stora grupper av långtidsarbetslösa sitter nu fast i det som kallas Fas 3. Människor utnyttjas och arbetar utan ersättning. Samtidigt har 7 av 10 arbetsgivare svårt att få tag i rätt kompetens. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att arbetslösa lämnas i passivitet. Den som har fel kompetens ska senast inom 90 dagar erbjudas relevant yrkesutbildning. Vi vill också öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar i bristyrken, införa utbildningsvikariat i vården och fler lönebidrags- och plusjobb. Vår linje visar tilltro till människors förmåga och står mot regeringens passivitet”, skriver Håkan Juholt och Ylva Johansson.