Socialdemokraterna kritiserar regeringens arbete på jämställdhetsområdet. På måndagen presenterade man ett nytt åtgärdsprogram för ökad jämställdhet, som ska gynna tillväxt och jobb i Sverige och Europa.

– Jämställdheten står och stampar eller går bakåt på flera områden, såväl i Sverige som i Europa. Vi ser att det finns en stark koppling mellan en jämställd arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt i Europa, säger Ylva Johansson, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, på en presskonferens på måndagen.

Enligt siffror som Socialdemokraterna har tagit fram skulle BNP kunna stiga med 29 procent för EU som helhet och med 21 procent för Sverige om arbetsmarknaden gjordes mer jämställd. Beräkningarna innefattar tre faktorer som indikationer för en jämställd arbetsmarknad: att den kvinnliga sysselsättningsgraden höjs till den samma nivå som den manliga, att kvinnors deltidsarbete minskar till manlig nivå, samt att kvinnor fördelar sig över yrken och positioner på samma sätt som män.

I åtgärdsprogrammet lyfter man fram att ett kvinnligt arbetskraftsdeltagande är en förutsättning för att möta de stora pensionsavgångarna som väntas i Europa inom de närmsta decennierna.

Ylva Johansson menar att finns ett egenintresse för Sverige att driva jämställdhetsfrågorna på ett Europaperspektiv och vill därför sätta press på regeringen att driva jämställdhetsfrågorna hårdare.
– Regeringens och Sveriges röst i EU har nästan tystnat när det gäller jämställdheten. Sverige går emot eller förhåller sig passivt till viktiga jämställdhetsförslag. Vi menar att det finns anledning att lyfta dessa frågor på Europanivå eftersom en jämställd arbetsmarknad direkt påverkar den ekonomiska tillväxten och därmed de svenska jobben, säger hon.

Åtgärdsprogrammet får kritik av Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, som saknar krav på en tredelad föräldraförsäkring i förslaget.
– Jag saknar konkreta förslag för att göra föräldraförsäkringen mer jämställd. Mona Sahlin ville ha en tredelad föräldraförsäkring. Det kravet lyser nu med sin frånvaro. Det finns inte heller några konkreta förslag om fler pappamånader. Det är väldigt synd eftersom en jämställd föräldraförsäkring är en nyckelfråga, säger Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Åtgärdsprogrammet i sin helhet hittar du här.