Dagens Arenas avslöjande om illegal arbetskraft på Skatteverkets kontor i Sundbyberg har medfört att Veidekke sagt upp allt samarbete med rivningsföretaget Contender Demolering AB. Det meddelade den norska storbyggaren i dag.

Illegal arbetskraft, låga löner och andra missförhållanden på ”Sveriges mest kontrollerade bygge”. Det kunde Dagens Arena avslöja under fredags efter att ha granskat Fabeges ombyggnad av hyresgästen Skatteverkets lokaler.

Huvudentreprenören Veidekke hade då, efter ett anonymt tips, inlett en undersökning av arbetsförhållandena hos rivningsföretaget Contender Demolering AB.

På tisdagen bekräftade Migrationsverket att 17 av Contenders anställda saknar arbetstillstånd. Veidekke har nu sagt upp allt samarbete med underentreprenören.

De anställda hos Contender hade redan på måndagen fått flytta till andra arbetsplatser i Stockholmsområdet. De är mycket oroliga för vad som ska hända med deras jobb.
– Vi har inte fått någon kontakt varken med facket eller Veidekke sedan i fredags, berättar en källa.

– Men av företaget har vi fått veta att vi blir uppsagda nästa vecka.

Enligt uppgift ställde Veidekke i samband med undersökningen frågor till de anställda om de pratat med journalister. Det gör att flera av dem nu känner sig extra utsatta.

Kommunikationschefen på Veidekke, Jenny Henrichson, har undersökt om sådana frågor ställdes. De som var på plats säger att de inte gjort det.

På frågan om Veidekke tar något ansvar för de anställda hos underentreprenören som hotas av arbetslöshet på grund av Contenders agerande svarar hon:
– Vi för en dialog med Byggnads och vi har lagt in en rekommendation i upphandlingsunderlaget när vi handlar upp en ny entreprenör om att de ska titta på möjligheten att hjälpa de som har sina papper i ordning, säger hon.

Byggnads region Stockholm-Gotland och Byggmästarföreningen i Stockholm går vidare med sin utredning av förhållandena hos Contender.

Gruppsamordnare Fredrik Sirberg på Byggnads bekräftar antalet som arbetade illegalt och att sju av dem var försedda med falska dokument som användes för att styrka deras rätt att arbeta här.
– Nu handlar det om att undersöka löner, anställningsförhållanden och eventuella uppsägningar, säger Fredrik Sirberg.

De lönespecifikationer han sett har visat på löner runt 100 kronor per timme. Det ska jämföras med avtalets lägsta lön som är 137 kronor per timme. Några av dem som arbetat för Contender är egenföretagare, ett förhållande som inte redovisats för Veidekke.

I och med att företagets namn nu blivit känt riskerar Contender att förlora flera kontrakt. Man har minst 60 anställda och utför arbeten till exempel på Peabs prestigebygge, Friends Arena i Solna.

Vad som hänt de centralasiatiska anställda är oklart.
– De finns i alla fall inte på den arbetsplats där jag är, säger en anställd till Dagens Arena.