Harlow, Essex, England. Bild: Mutney/Wikimedia

Nyhet Genom att undersöka pandemins effekter har brittiska forskare kartlagt områden där man tror att högerextremism riskerar att frodas. Riskområden karaktäriseras enligt studien av hög arbetslöshet, åtstramningar och negativa attityder mot migration.

I en ny rapport från den antirasistiska kampanjorganisationen Hope not Hate har man kartlagt vilka områden i England och Wales där högerextremism riskerar att växa. Detta rapporterar The Guardian.

Av 336 distrikt har 52 identifierats som riskområden för högerextremism. Dessa är särskilt drabbade av pandemin och dess ekonomiska effekter. De har också en historia av långsam återhämtning från ekonomiska chocker. Samt visar attityder mot migration och mångkultur som är ”mindre liberala än genomsnittet”.

I 16 av dessa distrikt, däribland Liverpool och Harlow, är risken särskilt hög. Enligt forskarna beror detta delvis på att de har haft en hög andel arbetslöshet och bidragstagare sedan början av pandemin.

– Det här betyder inte att dessa platser per automatik kommer att bli mottagliga för högerextrema åsikter, men risken kan ha ökat. Ekonomisk utsatthet kan pådriva spänningar i området, och dessa kan uttryckas genom valet av högerextrema politiker, ökning av hatbrott eller enskilda konflikter som eskalerar utom kontroll, sade Hope not Hate-forskaren Chris Clarke till The Guardian.

Upplevelsen av samhällstillhörighet har minskat under pandemin, enligt rapporten. Särskilt i de mest utsatta områdena där desinformation spär på etniska uppdelningar och motsättningar.

Enligt Chris Clarke kan samhällets motståndskraft försvagas när människor oroar sig över sin ekonomi, eller känner av en högre press på jobb och service. Forskarna har tittat på lång- och kortsiktiga ekonomiska faktorer för att identifiera områden där det är mest troligt att detta innebär utmaningar för sammanhållningen.

– Det var en stark känsla i de 52 riskområdena att åtstramningen aldrig riktigt upphört och att en ny våg av nedskärningar kommer att lämna distrikten med lite eller ingen kapacitet att stärka tilliten och bygga samhällsrelationer, sade Chris Clarke.